Driva Egets läsare mer positiva än andra

Anders Andersson

Publicerades: 29 april, 2009

I går kom en ny rapport vinklad på hur dåligt det går för företagen. Men företagarna som läser Driva Eget är optimister. En ny undersökning visar att 87 procent har hittat något positivt med lågkonjunkturen.

Undersökningen, som gjorts bland 500 av tidningens läsare, visar att nästan var tredje läsare menar att lågkonjunkturen gett dem möjlighet att ta marknadsandelar av de större företagen.

Detta är den viktigaste positiva faktorn bland de 87 procent  som anser att det finns positiva saker med lågkonjunkturen. På andra plats kommer den låga räntan.

Det största problemen är att förutse framtiden. Det menar 40 procent av de tillfrågade, medan 21 procent   menar att problemet är att kunderna köper mindre än tidigare. 16 procent anser att det blivit värre att hitta nya kunder.

Men för de flesta går det lika bra eller bättre än  tidigare.

– Ungefär som tidigare, säger 42 procent, medan 19 procent tycker att lågkonjunkturen förbättrat affärerna.

56 procent tänker investera ungefär som tidigare,och mer än vart femte företag som har Driva Eget tänker öka sina investeringar.

Denna undersökning kommer samtidigt som Företagarna och Swedbank presenterar en Konjunkturindikator, som i DI har rubriken ”Fortsatt dystert för småföretagen”.

Men tittar man närmare i den undersökningen så finns det ljusglimtar även där:

  • 70 procent har inte sett någon färsämrad lönsamhet.
  • 60 procent anser att det finns goda expansionsmöjligheter.
  • Endast vart femte företag har upplevt några likviditetsproblem.