Föräldrapeng och vabba eller vobba

Får jag föräldrapeng med enskild firma?

Andreas Stjernberg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 11 december, 2017

Är det möjligt att ta ut föräldrapenning när man har enskild firma? Våra experter svarar på läsarnas frågor. 

Varje månad svarar våra experter på läsarnas frågor. Den är gången är det Tommie som vill veta vad som gäller för föräldrapenning.

”Jag är i startgroparna för att starta enskild firma. Är det möjligt att ta ut föräldrapenning som enskild firma? I så fall, vad baseras föräldrapenningen på när jag inte tjänar något nu i början?”

/Tommie

Under verksamhetens första 24 månader har du rätt till sjukpenninggrundande inkomst motsvarande vad en anställd skulle få i lön för liknande arbete (generellt uppbyggnadsskede). Man räknar från och med den tidpunkt du gör skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket eller då du borde ha gjort det om verksamheten hade krävt det.

Men för att ha rätt till generellt uppbyggnadsskede måste du alltså ha påbörjat verksamheten. Om du startar verksamhet i nära anslutning till att du ska få barn eller vara föräldraledig eller ett längre sjukfall utreder Försäkringskassan vad du har arbetat med i din verksamhet från start fram till anspråk på ersättning/förvärvsavbrott. Syftet är att säkerställa att du driver näringsverksamhet varaktigt, självständigt och i vinstsyfte.

Utöver utredningen om själva näringsverksamheten finns regler om att inkomständringar som inträder när det är kortare tid än sex månader kvar till förlossning eller föräldraledighet ska bedömas utifrån

• Vilken ordinarie arbetstid du har

• Vilken förvärvsavsikt du har efter förlossning och/eller föräldraledighet

• Om inkomsten i det nya arbetet kan anses normal.

Föräldrapenningen beror alltså på vilken jämförelseinkomst som är aktuell när du har nystartad firma. Föräldrapenning räknas som högst utifrån inkomster som motsvarar 10 prisbasbelopp. I år är prisbasbeloppet 44 800.

LÄS OCKSÅ: Fler svar från experterna