<![CDATA[]]>

Företagare ger rödgrönt vallöfte underkänt

Camilla Björkman

Publicerades: 4 maj, 2010

Sveriges småföretagarförbund är starkt kritiska mot de rödgrönas vallöften som presenterades igår. Återinförd förmögenhetsskatt, höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar och slopat RUT-avdrag får tummen ner.

Den rödgröna alliansen som igår lämnade in sin ekonomiska motion inför valet i september får nu stark kritik från Sveriges småföretagarförbund.

Mest kritiska är de över att förmögenhetsskatten återinförs. Enligt Företagarförbundet kommer återinföringen att innebära att färre privatpersoner vill investera i småföretag genom riskkapital. Dessutom är man kritisk till att bensin- och kilometerskatten höjs, vilket försämrar villkoren för småföretagarna på landsbygden.

– De rödgröna ger med högerhanden men tar tillbaka flerfaldigt med vänster! Totalt blir förslagen tyvärr kontraproduktiva och gynnar inte företagande, tillväxt och jobbskapande, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Ytterligare minuspoäng ger förbunden åt att de rödgröna vill ta tillbaka dagens nedsättning av arbetsgivaravgiften för ungdomar, och i stället avskaffa arbetsgivaravgiften om man anställer en arbetslös ungdom.

– De sänkta arbetsgivaravgifter som föreslås äts mer än väl upp av höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar. Sammantaget riskerar företagen därför att få uppleva höjda arbetsgivaravgifter med 8 miljarder under nästa år, säger Svenskt näringslivs vd Urban Bäckström.

Han menar att de rödgröna glömmer bort hur viktiga företagen är för att skapa nya jobb.

– Vi ska komma ihåg att inga nya jobb netto har kommit till sedan 1950-talet i privat sektor, totalt sett har inga nya jobb skapats på 20 år i Sverige. För att vända denna utveckling krävs en kraftfull förbättring av investerings- och näringsklimatet i Sverige för att klara framtidens välstånd och sysselsättning. Andelen företagare måste öka påtagligt. Detta perspektiv saknas helt i de rödgrönas förslag, säger han.

De rödgrönas förslag att slopa RUT-avdraget får också skarp kritik från företagarförbunden, då de menar att avdraget skapat jobbtillfällen för många.

– Det blir en kalldusch för många kvinnliga företagare som på grund av RUT-avdraget äntligen kommit i arbete och dessutom kunnat anställa andra människor långt från arbetsmarknaden. Alternativet med de rödgrönas förslag är att de åker ur trygghetssystemen. Det är tydligt att de rödgröna inte har förstått att välfärden skapar genom god företagsamhet, säger Camilla Littorin på Företagarförbundet.

Men allt får inte underkänt. De rödgrönas förslag att sänka arbetsivaravgiften med åtta miljarder kronor för Sveriges småföretagare får fortfarande tummen upp.

– Våra undersökningar visar att hälften av småföretagen vill växa genom att anställa och att sänkt skatt på arbetskraft står högst upp på småföretagarnas önskelista. Därför är de röd-grönas förslag om sänkt arbetsgivaravgift ett glädjande besked för alla småföretagare, säger Camilla Littorin.

Företagarna är också glada för sänkta arbetsgivaravgifter, men menar att förslaget tyvärr inte väger upp resten av vallöftena.

– Jag önskar att man fick plocka godbitarna från smörgåsbordet. Problemet är att man måste ta av allt. Och notan blir tyvärr alltför dyr, säger Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson.