Konkurser

Företagskonkurserna ökar med 24 procent

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 1 februari, 2017

Årets första månad bryter trenden. Statistik från UC visar att antalet företagskonkurser i januari konsekvent har minskat sedan 2013, fram tills nu. I år är det för första gången på fyra år en ökning i antal konkurser i januari.

Januari månad visar på ökande antal företagskonkurser, vilket är ett stort trendbrott mot tidigare års konkursstatistik över månaden.

– Vi vet dessvärre inte vad denna ökning kommer ifrån, men ett trendbrott är det definitivt. Vi hoppas att denna ökning är tillfällig och att de svenska företagskonkurserna åter är på rätt köl igen nästa månad, säger Victoria Preger, marknads- och kommunikationschef på UC AB.

Stora ökningar av företagskonkurser i hela landet

UCs statistik visar att trenden med ökat antal företagskonkurser speglar av sig även på länsnivå. I januari är det fler län som redovisar ökande siffror än tvärtom. Störst ökning står Uppsala län (+200%), Västernorrlands län (+160%) och Östergötlands län (+133%).

De län som, trots trendbrottet i landet, visar flest minskade antal konkurser är Jämtlands län (-50%), Kalmar län (-50%) och Hallands län (-45%).

Län procentuell förändring januari

 • Stockholms län 32%
 • Uppsala län 200%
 • Södermanlands län 50%
 • Östergötlands län 133%
 • Jönköpings län -27%
 • Kronobergs län 0%
 • Kalmar län -50%
 • Gotlands län –
 • Blekinge län 0%
 • Skåne län 13%
 • Hallands län -45%
 • Västra Götalands län -5%
 • Värmlands län -13%
 • Örebro län 86%
 • Västmanlands län 43%
 • Dalarnas län 56%
 • Gävleborgs län 40%
 • Västernorrlands län 160%
 • Jämtlands län -50%
 • Västerbottens län 29%
 • Norrbottens län -9%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år

Trendbrottet speglar av sig på alla branscher förutom detaljhandeln. Även UCs branschstatistik visar på ökat antal företagskonkurser inom de olika segmenten. Byggindustrin, som konsekvent har redovisat ökat antal konkurser flera månader i rad, redovisar även i januari ökade siffror, +35%

– Trenden talar sitt tydliga språk, och det är tråkigt att se en sådan negativ utveckling för våra olika branscher. Just inom byggindustrin har vi sett trenden i några månader nu, och det är svårt att sia om varför. En tänkbar anledning är att marknaden just nu är mättad, avslutar Victoria Preger, marknads- och kommunikationschef på UC AB.

Inom de olika branschsegmenten är det enbart detaljhandeln som visar minskande siffror, -32%. Övriga segment ökar: Partihandel +25%, Restaurang och hotell +33% samt Transport +12%.

UCs statistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. För mer information om UC och den fullständiga konkursstatistik: Läs mer här!