<![CDATA[Finansminister Magdalena Andersson (S) höll presskonferens på fredagen.]]>

Här är finansministerns nya taktik – 4 attackområden

Ebba Arnborg

Publicerades: 16 februari, 2015

Den historiska minusräntan gör att det är dags för en offensiv finanspolitik, menar Magdalena Andersson som nu går ut med fyra åtgärdsförslag inför arbetet med vårpropositionen. Läs vilka här.

I förra veckan tog Riksbanken det historiska beslutet att sänka den svenska reporäntan till rekordlåga -0.10 procent. Målet är att få upp inflationen.

Men tidigare sänkningar har inte lett till ökade investeringar från det svenska näringslivet. Skulle den trenden fortsätta finns risk att räntan istället blåser upp bostadspriser och aktievärden.

Finansminister Magdalena Andersson vill nu få upp investeringarna i Sverige. I en debattartikel på DI debatt skriver hon att ”det är viktigt att finanspolitiken tar en aktiv roll för att vidga de flaskhalsar som skadar investeringsklimatet”.

Regeringen ser framför sig en längre period av historiskt låga räntor i Sverige, enligt Magdalena Andersson.
”Nu ska vi vidta åtgärder för att säkerställa att detta resulterar i investeringar i den reala ekonomin.” skriver hon i debattinlägget.

Det här vill Magdalena Andersson göra:

1. Underlätta ett ökat bostadsbyggande.
Enligt Magdalena Andersson är bristen på bostäder skadlig för investeringsklimatet.

”Växande företag har svårt att nyanställa när den kompetens de söker inte kan hitta bostäder.” skriver hon. Men exakt hur regeringen vill öka möjligheterna för byggande framgår inte i debattinlägget.

2. Ökade investeringar i humankapital.
”Sedan 2013 ökar antalet företag som vill anställa, uppsägningarna har minskat och antalet nyanmälda jobb på arbetsförmedlingen växer. Men nästan en av fem rekryteringar misslyckas på grund av att företagen inte hittar rätt kompetens.” skriver Magdalena Andersson.

Lösningen menar hon är att förstärka högskolan, yrkeshögskolan och vuxenutbildningen.
”En god kompetensförsörjning är en nyckelfaktor för att företag ska utnyttja de allt lägre finansieringskostnaderna till att faktiskt investera långsiktigt i Sverige.” skriver hon.

3. Ökade offentliga investeringar i infrastruktur.
Tillförlitliga transportvägar är allt mer centralt i dagens globala samhälle, framhåller Magdalena Andersson.

”En förstärkt infrastruktur är också en förutsättning för en förbättrad kompetensförsörjning och ett ökat bostadsbyggande.” skriver hon, och nämner ökade investeringar i stadsnära infrastruktur.

4. Regeringen måste driva en aktiv näringspolitik.
Detta för att: ”stärka innovationssystemet, stötta svenska bolag upp i den globala förädlingskedjan och bidra till att även små och medelstora företag når de marknader där tillväxten sker.” skriver Magdalena Andersson.