<![CDATA[]]>

Här ökar företagandet mest

Redaktionen

Publicerades: 25 mars, 2009

Vilhelmina är tättbefolkat av företagsamma invånare. Det visar Svenskt Näringslivs Företagsamhetsmätning, som nu görs för första gången.

Förklaringen till Villhelminas förstaplats är att antalet företagare ökat mer än i någon annan kommun, med 4,8 procent på ett år. 

Det beror på att  många av Vilhelminas företagare väljer att fortsätta att driva sin verksamhet och att stanna i kommunen.

– Det är en kvittens på att vi arbetat rätt med näringslivsfrågor i Vilhelmina, säger Bert-Owe Sjöström, näringslivssekreterare i Vilhelmina, till Västerbottens-Kuriren.

– Vi har ett nära samarbete med Entreprenörscentrum och Almi, där vi söker aktivt företagsidéer, granskar affärsideér så att de håller för löneuttag och hjälper till att hitta finansiella lösningar.

Vilhelmina är en liten kommun med bara drygt 7 200 invånare, men hela 627 företag. De allra flesta är små, vilket kan vara en stor fördel eftersom det gör kommunen mindre sårbar för varsel än kommuner som är beroende av en stor arbetsgivare.

Förutom lilla Vilhelmina ligger storstadskommunerna högst när det gäller företagsamma invånare. Det gäller både när andelen företagsamma av den arbetsföra befolkningen, och tillskottet av företagsamma personer, räknas.

I till exempel Stockholms län ligger tillskottet av företagsamma personer på närmare 8 per 1 000 invånare mot 3,5 i Norrbottens län.

Antalet företagare per tusen innevånare är högst i Danderyd kommun.

Enligt Johan Kreicbergs på Svenskt Näringsliv är det oroande att en så stor andel yngre personer i många mindre kommuner vänder företagandet ryggen. I Övertorneå är bara sju procent av de företagsamma yngre än 35 år mot över 25 procent i Solna och Sundbyberg.

Läs hela undersökningen här.