<![CDATA[]]>

Maud drev igenom sin käpphäst

Camilla Björkman

Publicerades: 26 augusti, 2010

Av de 32,7 miljarder som Alliansen vill spendera i sitt valmanifest går 2,45 miljarder till att främja företagande – bara 7,5 procent.

Maud Olofsson och centern fick igenom sin käpphäst om sänkt restaurangmoms – men inte sänkta arbetsgivaravgifter.

”Ett attraktivt entreprenörsklimat är centralt för sysselsättningen, produktiviteten och tillväxten i ekonomin och utgör därmed grunden för en positiv utveckling i alla delar av landet”, skriver Alliansen i sitt 48-sidiga valmanifest..

En första del går ut på att tillsätta en utredning av företagsbeskattningen, för att analysera hur olika skatteförändringar bör rangordnas.

Alliansen vill också minska regelbördan för småföretag genom att bara ha ett enda rapporteringstillfälle.

För att främja innovationer och kunskapsintensivt företagande ska satsningar göras på tjänsteinnovationer, inkubatorer och ungas innovatorer.

ROT- och RUT-avdrag ska finnas kvar. En förlängning blir att halvera restaurang- och cateringmomsen ”när utrymme finns”.

Däremot finns inte ekonomiskt utrymme att sänka bolagsskatten, arbetsgivaravgifter, värnskatten, riskkapitalavdrag, FoU-avdrag och expertskatt under nästa mandatperiod.

Här kan du läsa hela Alliansens företagspaket.