<![CDATA[]]>

Nästa år ökar byggandet

Redaktionen

Publicerades: 20 mars, 2009

Nästa år vänder det och bostadsbyggandet ökar. Det tror Boverket i en ny rapport.

Det mesta talar för att 2009 blir ett mycket svagt år för bostadsbyggandet. Men nästa år ökar byggandet i långsam takt. Det framgår av byggprognosen i Boverkets indikatorer, som publiceras i dag.

Boverket menar att räntefallet varit en bra injektion för både bostadsbyggandet och priserna. Både mäklare och banker håller med om det.

– Vår bedömning är att bostadspriserna kan falla ytterligare något, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

Boverket bedömer att det kommer att påbörjas 18 000 bostäder i år, varav 1 500 är tillskott genom ombyggnad. Det innebär att antalet påbörjade bostäder blir färre än hälften jämfört med genomsnittet för åren 2005 ? 2007.

Antalet påbörjade bostadsrätter kan komma att bli mycket lågt. Även byggandet av småhus minskar.

– Däremot bedömer vi att byggandet av hyresrätter kommer att öka från det senaste årets låga nivå, bland annat till följd av lägre anbudspriser, säger
Hans-Åke Palmgren.