Rödgröna återanvände Alliansens momsförslag

Camilla Björkman

Publicerades: 31 augusti, 2010

Hur det än går i valet kommer restaurangmomsen att halveras. Detta fanns med i de Rödgrönas gemensamma valplattform – och det fanns också i Alliansens tidigare valmannifest.
Läs här vad de Rödgröna vill göra.

De Rödgröna med Mona Sahlin i spetsen har presenteratsin gemensamma valplattform. Den första delen kallas ”Ett framgångsrikt Sverige” och handlar om hur fler jobb ska skapas. Här har företagande en central idé. En sammanfattning av de förslag som de Rödgröna kom med var följande:

  • 40 000 platser i utbildning eller praktik ska skapas 2011. Ett skatteavdrag införs för de företag som anställer unga som är arbetslösa. I gengäld slopas den sänkning som Alliansen införde.
  • Arbetsgivaravgiften sänks för småföretag. Totalt ska den sänkas med 2 miljarder kronor 2011 och 6 miljarder 2012.
  • Om du som företagare tar in praktikanter får du rabatt på arbetsgivaravgiften. NYTT FÖRSLAG.
  • Momsen på restaurangtjänster halveras. Finns utrymme sänks även tjänstemomsen. NYTT FÖRSLAG.
  • En ny lag ska stoppa att du säger upp anställda och ersätter med inhyrd personal.
  • Inrätta innovationsprogram för en konkurrenskraftig industri och kunskapsintensiv tjänstesektor.
  • Införa forskningsavdrag.
  • Förbättra företagens möjligheter att själva välja karenstid i sjukförsäkringen.
  • Inrätta en riskkapitalfond.
  • ROT-avdraget kommer att vara kvar hela mandatperioden.

De Rödgröna avslutar med en flirt till småföretagarna: ”Om ytterligare ekonomiskt utrymme uppstår kommer vi att gå vidare med ytterligare lättnader för småföretagen. Det kan handla om sänkningar av momsen i andra delar av tjänstesektorn, sänkta arbetsgivaravgifter, minskade sjuklönekostnader eller ett riskkapitalavdrag”