<![CDATA[]]>

Så ska de få dig att anställa

Camilla Björkman

Publicerades: 26 augusti, 2010

När dessa kostymklädda politiker samlades i en debatt hos FöretagarFörbundet var syftet att berätta hur de ska få fler småföretagare att anställa. Läs här deras konkreta förslag. Men när Driva Eget efterfrågade åtgärder som inte bara var ekonomiska blev svaret svävande.

Inför valet anordnade FöretagarFörbundet en politisk ”chatwalk” där en representant från varje parti fick berätta hur de ska få fler småföretagare att våga anställa. Politikerna gjorde sitt bästa för att bräcka varandra med att lova så många bra åtgärder som möjligt på de tre minuter var och en hade på sig.

Men när Driva Eget frågade hur de tänkt stimulera till att växa och anställa, inte bara genom ekonomiska åtgärder utan exempelvis genom coachning och rådgivning, blev svaret svävande.

– Det är minst lika viktigt med en attityd och ett företagarklimat som stimulerar företag att växa. Jag tror att mycket fokus på startfasen med bra rådgivning lägger grunden för att man vågar växa även senare. Vi har även bra mentorsprogram för kvinnor som hjälper till med just detta, sa i alla fall Per Bolund (MP).

Här följer en sammanfattning av partirepresentaternas viktigaste punkter för att få företagare att växa:

Kent Persson, Vänsterpartiet

 • Slopa sjuklönekostnaden.
 • Skattemodell som uppmuntrar till forskning och utveckling inom företagande.
 • Stimulera exportmarknaden genom olika stöd.
 • Minska regelkrånglet.

Thomas Eneroth, Socialdemokraterna

 • Sänkta arbetsgivaravgifter.
 • Riskkapitalavdrag.
 • Slopa sjuklöneperioden.
 • Stimulera exportmarknaden genom olika stöd.
 • Korta betalningstiderna för stora företag.

Per Bolund, Miljöpartiet

 • Överlag ha ett småföretarfokus och ett klimat som främjar företagande, bland annat genom entreprenörskap i skolan.
 • Sänkta arbetsgivaravgifter.
 • Öka rättssäkerheten.
 • Generell sänkning av skatten för tjänsteföretag, inte bara RUT-företag.

Roger Tiefensee, Centerpartiet

 • Minska regelkrånglet
 • Satsa på lärligsanställningar och även lärligsprovanställningar på 18 månader.
 • Öppna upp för företagande i nya branscher.
 • Underlätta för företarbranscher med mycket arbetstillfällen, som restauranger. Därmed sänkning av restaurangmomsen.
 • Kan tänka sig att slopa LAS för företag med färre än 10 anställda.

Liselott Hagberg, Folkpartiet

 • Minska regelkrånglet.
 • Införa riskkapitalavdrag.
 • Införa lärlingsanställningar.
 • Kan tänka sig att slopa LAS för företag med färre än 10 anställda.

Stefan Attefall, Kristdemokraterna

 • Hålla god ordning i stadsfinanserna för att lägga en grund till en småföretagarekonomi.
 • Minskat regelkrångel.
 • Riskkapitalavdrag och en riskkapitalfond.
 • Sänka arbetsgivaravgiften med tio procent på lönesummor upp till 3 miljoner.
 • Halvera sjuklöneansvaret.
 • Öka rättssäkerheten.

Tomas Tobé, Moderaterna

 • Hålla god ordning i statens ekonomi.
 • Sänkta arbetsgivaravgifter.
 • Åtgärder för att öka lönsamheten i uppstarten av företagandet genom jobbskatteavdrag för soloföretagare och sänkta skatter.
 • Åtgärder vid generationsskiften.