<![CDATA[Photo credit: qisur (Creative Commons)]]>

Småföretagare står för hälften av Sveriges innovationer

Ebba Arnborg

Publicerades: 18 september, 2014

Hela 80 procent av Sveriges 100 främsta innovationer genom tiderna kommer från individuella uppfinnare. Inte från universiteten – trots att staten årligen satsar närmare 16 miljarder där, visar en nyligen publicerad studie från Reforminstitutet.

Svenskt välstånd har i hög grad byggts genom banbrytande innovationer som ofta har blivit exportsuccéer.

Senast Mojang, det Stockholmsbaserade företaget bakom det världskända dataspelet Minecraft som laddats ner 100 miljoner gånger. Omsättningen förra året var 2,1 miljarder kronor. I veckan stod det klart att Microsoft köper företaget för över 18 miljarder kronor. Vilket kan ge svenska staten 5 miljarder i tillskott i kassan. Läs mer här!

Nu har politikernas tal om universitetssatsningar fått sig en knäck. Knappt hälften (47 procent) av Sveriges främsta innovationer genom tiderna har skapats av uppfinnare som är anställda vid företag, och var tredje (33 procent) har utvecklats av enskilda uppfinnare. De enskilda uppfinnarnas roll har blivit ännu mer framträdande under de senaste decennierna.  Under perioden 1981 till 2006 stod de för hela 45 procent av innovationerna.

Endast 20 procent av innovationerna kommer ur universitet och högskolor. Det kullkastar därmed den nationella innovationsstrategins inriktning och fokusering på universitet och högskolor som främsta källa till innovation.
– En av de viktigaste frågorna för utformning av innovationspolitiken borde vara vilka innovationsmiljöer som är mest framgångsrika. Först när denna fråga är besvarad kan innovationspolitik föras på rationella grunder. Det kanske inte är universiteten som borde stå i centrum för innovationspolitikers intresse? skriver Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, i studiens förord.

Universiteten är viktiga innovationskällor inom medicin och hälsa, men även där står de för endast 56 procent av innovationerna. Inom sektorer som verkstad, bygg, telekom och IT står privata företag och enskilda uppfinnare för över 90 procent av innovationerna.

”Resultaten indikerar att om Sverige skall förbli en innovativ ekonomi bör politiken inriktas på att förbättra villkoren för företag och enskilda uppfinnare som vill realisera värdet av sina  innovationer. Potentialen är större inom näringslivet än inom akademin och en politik som sätter universiteten i centrum för innovationsprocessen ger förmodligen inte samma resultat.” slår studien fast.