<![CDATA[]]>

Stor ökning av nya företag

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 3 augusti, 2015

Antalet nya företag ökade kraftigt under juli. Det visar ny statistik från Bolagsverket.

Under juli nyregistrerades 3 715 företag enligt statisik från Bolagsverket. Det är en ökning på totalt 15,5 procent, och enbart räknat på aktiebolagen var ökningen 31 procent.

Mellan januari och juli har antalet nya företag ökat med 2,7 procent jämfört med motsvarande period 2014. Statistiken omfattar aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag.