Trygghetssystemen passar inte företagare. Foto: Getty Images

Känner du dig också otrygg som företagare?

Samuel Karlsson

Publicerades: 29 maj, 2018

Är du en av alla företagare som inte litar på de allmänna trygghetssystemen? Här är tipsen som ger dig bättre skydd och trygghet.  

Omkring 40 procent av företagarna tror inte att de får tillräcklig ekonomisk kompensation när de blir föräldrar. Motsvarande andelar när de själva eller barnen blir sjuka och vid arbetslöshet är 52 procent respektive 62 procent.

LÄS OCKSÅ: Vilka företagsförsäkringar behövs

Det visar en ny analys från Swedbank och sparbankerna som bygger på en undersökning som genomförts av Sifo. En jämförelse med en undersökning bland anställda som genomfördes av Försäkringskassan visar att anställda har betydligt högre förtroende för trygghetssystemen.
– Trygghetssystemen är anpassade för personer med jämna och trygga inkomster. Företagare passar inte in i den mallen och måste därför ofta hitta egna lösningar, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

Mindre nytta av socialförsäkringarna

En del företagare med aktiebolag väljer att hålla ned sina löneuttag och istället ta ut mer i utdelning från företaget för att hålla ned beskattningen. Detta medför att ersättningen från socialförsäkringarna minskar.

För att få ut full a-kassa krävs ett löneuttag på cirka 25 000 kronor i månaden. Taket i sjuk- och föräldraförsäkringen går vid ett löneuttag på cirka 30 000 respektive 38 000 kronor i månaden. För att få maximal avsättning till den allmänna pensionen behöver lönen uppgå till strax över 40 000 kronor per månad. Många företagare avstår också från att gå med i en a-kassa.

Samtidigt visar olika undersökningar att löneuttaget inte är det enda problemet. Anställda använder föräldra-, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen i betydligt högre grad än företagare.

Huvudorsaken till det är att frånvaro kan vara betydligt mer kostsamt för företagare. Förutom de inkomster som skulle skapats under frånvaroperioden kan verksamheten skadas långsiktigt. Kunder kan förloras om leveranser inte görs i tid. Det gör att företagare tar kortare föräldraledighet, har högre sjuknärvaro och tar med sina sjuka barn till jobbet.

Tips så ökar du din trygghet

  • Se över ditt löneuttag. Ett högre löneuttag ger upp till olika nivåer en högre ersättning vid frånvaro.
  • Gå med i en a-kassa. Den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen finansieras huvudsakligen via arbetsgivar-/egenavgifter. Därför är det i de flesta fall inte någon bra idé att spara in på de dryga 100 kronor per månad som medlemskapet i en a-kassa kostar.
  • Se över om konsekvenserna av en eventuell frånvaro kan minskas. Det kan handla om att hitta en ersättare som skulle kunna ta över driften av företaget vid frånvaro. Men det kan också gälla att teckna en sjukvårdsförsäkring för att få snabbare behandling och på det sättet korta ned den eventuella frånvaron.