Anstånd med skatt och arbetsgivaravgifterFOTO GETTY IMAGES]]>

Anstånd med att betala in skatt och arbetsgivaravgifter – så fungerar det

Gustaf Oscarson

Publicerades: 10 april, 2020
Foto av: GettyImages

Med de nya reglerna under Coronakrisen kan företag få anstånd med att betala in skatt och arbetsgivaravgifter till staten. Innan du löser vidare: Kom ihåg att detta i praktiken blir ett lån med ränta från staten till bolaget (så försök att inte skjuta problemen framför dig om du inte måste).

De nya reglerna innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Företagens möjlighet till anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. När det gäller anstånd för moms som redovisas helårsvis så kan anstånd lämnas för högst ett beskattningsår och som längst under 12 månader

Anstånd med att betala in skatt och arbetsgivaravgifter – vad innebär det i praktiken för oss företagare?

Som du (förhoppningsvis) är medvetan om betalar företag in en lång rad olika skatter till staten, till exempel löneskatt och arbetsgivaravgifter. Du betalar även in mervärdesskatt (moms).

Anståndsmöjligheten avser betalningen av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och mervärdesskatt (moms).

Anstånd med att betala in moms

Alla företag, oavsett vilken företagsform man har, kommer att kunna begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis. Reglerna börjar gälla den 30 mars respektive den 6 april 2020 beroende på hur momsen redovisas, men kan tillämpas retroaktivt.

För moms som redovisas helårsvis kan anståndet beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket. Detta kan vara en räddning för många enskilda firmor med akut likdiditetsbrist.

För företag som redovisar moms månadsvis eller kvartalsvis kan anstånd beviljas retroaktivt för perioder från och med januari 2020.

Anstånd med att betala in arbetsgivaravgifter och preliminärskatt

Om ditt företag redovisar arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön kommer ni att kunna begära anstånd för betalning av dessa avgifter och skatter. Reglerna börjar gälla den 30 mars 2020 och kan tillämpas retroaktivt. Det innebär att företag som har betalat in arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på sitt skattekonto i februari och mars för perioder från och med januari 2020 kan få skatten återbetald från Skatteverket.

De nya reglerna innebär att det blir möjligt att vänta med att betala in skatter enligt ovan till Skatteverket. Företaget får avvakta med tre månaders inbetalningar – och staten ger anstånd i maximalt 12 månader. Efter 12 månader måste du alltså betala in de tre månader du fått anstånd med. 

Hur stor skillnad kan anståndet göra (tillfälligt) för mitt företag?

Exempel direkt från regeringen hemsida:
För till exempel ett konferenshotell med 60 anställda som har en genomsnittlig månadslön på 36 950 kronor och en årsomsättning på 90 miljoner kronor blir den maximala likviditetsförstärkningen genom anståndet 6,8 miljoner kronor. Det motsvarar 7,6 procent av årsomsättningen eller 77,9 procent av kostnaden för arbetskraft under ett kvartal.

Vilka företag har rätt att använda ”stödet”?

Regeringens budskap är att alla företag som behöver det ska få anstånd, så länge de inte redan har stora skatteskulder eller missköter sin ekonomi.

Kostar anståndet något för mitt företag?

Under tiden som företaget har anståndet så måste man också betala en anståndsränta (kostnadsränta). Kostnadsräntan är idag cirka 1,25 % per år. En avgift om 0,3 % tillkommer ovanpå den så kallade kostnadsräntan per kalendermånad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 0,53 procent per månad (6,6 procent per år).

Riksdagen har dock begärt att regeringen ska se över den sammantagna räntenivån för anstånden. Regeringen kommer därför återkomma till riksdagen med ett förslag.

Hur går jag tillväga rent praktiskt med ansökan?

Företaget ansöker via ”Mina sidor” eller en blankett på Skatteverkets hemsida, som du hittar här. På samma sida hittar du också Skatteverkets senaste information. Länken till blanketten ligger i botten på sidan.

Som skäl räcker att ange att man har drabbats av likviditetsproblem på grund av coronaviruset.

Vad är skillnaden mellan vanligt betalningsanstånd och särskilt corona-anstånd?

I vanliga fall krävs starka skäl för att få anstånd med betalning av skatt. Företaget ska då kunna visa att betalning kan ske efter en kortare tids anstånd, till exempel genom att man har tillgångar som ska säljas eller att det finns kundfordringar som kommer att flyta in.

Corona-reglerna är av en annan karaktär, och är utgångspunkten är rakt motsatt. Företaget ska – närmast med automatik – få anstånd om inte särskilda skäl talar emot det. Skäl som talar emot anstånd kan vara att man tidigare har misskött sina skattebetalningar. Syftet med de nya reglerna är helt enkelt att förstärka företagens likviditet under en tidsbegränsad period.

Tips: Så överlever ditt företag Coronakrisen – lyssna på våra bästa tips i podden Business Hacks

Anstånd med preliminärskatt och egenavgifter för egenföretagare (enskild firma)

För egenföretagare (enskild firma) baseras preliminärskatt och egenavgifter på företagarens preliminära inkomstdeklaration, som lämnas i förskott inför året. Egenföretagare lämnar alltså inte in någon motsvarighet till arbetsgivardeklaration varje månad och omfattas därför inte av det föreslagna anståndssystemet (förutom när det gäller moms, se ovan).

Egenföretagare kan däremot när som helst begära jämkning hos Skatteverket om de tror att inkomsterna under året kommer bli lägre än vad de har uppgett tidigare. Preliminärskatten och egenavgifterna sänks då och likviditeten kan stärkas.

På Skatteverkets hemsida finns information om hur du som egenföretagare ändrar din preliminära inkomstdeklaration: Ändra din debiterade preliminärskatt

Egenföretagare kan även under vissa förutsättningar få återbetalning av redan betald preliminärskatt. Skatteverket kan då fatta ett beslut så att företagaren får det som har betalats för mycket återbetalat till skattekontot. Likviditeten kan alltså stärkas även på detta sätt. På Skatteverkets hemsida finns information om hur du som egenföretagare ansöker om återbetalning av preliminärskatt: Förtidsåterbetalning – för dig som har debiterad preliminärskatt

Så här hjälper Driva Eget dig att klara Corona-krisen – våra bästa guider och lösningar

Hitta nya kunder i Corona-krisen: I Facebook-gruppen ”Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder i Coronakrisen

Läs: Nytt krispaket för företagare – lättare att få a-kassa och stöd under Coronakrisen

Läs: Vi förklarar regeringens första Coronapaket för företagare – här är allt du behöver veta 

Läs: Så räddar du ditt företag från Coronaviruset – 12 avgörande steg

Vilka företagare kan använda korttidspermittering? Så här fungerar det.