Bilfirma i barnens namn. Ingen bra idé. Foto: Getty Images

Kan jag skadas av pappas bilfirma?

Samuel Karlsson

Publicerades: 26 juni, 2018

Vilka konsekvenser kan det få om en förälder startar företag i barnens namn. Våra experter svarar på läsarnas frågor.

Läsarfråga:

Jag är 16 år. Nu vill min pappa starta bilfirma i mitt namn. Han kan inte göra det själv eftersom han har skuldsanering. Är det någon risk för mig att göra det?
/Anonym

Expertsvar

Har du fyllt 16 år men inte 18 år får du vara enskild näringsidkare om dina förmyndare och överförmyndaren i kommunen ger sitt tillstånd. Förmyndare är oftast båda eller någon av föräldrarna. Du måste skicka in tillstånden till Bolagsverket med post.

Att driva en enskild firma, som även heter att vara enskild näringsidkare, innebär att du som fysisk person själv driver och står för din rörelse. Ett företag som drivs på detta sätt är inte en juridisk person och du som näringsidkare är personligt ansvarig för att avtal hålls och att alla skulder betalas. Som enskild näringsidkare får du ditt eget personnummer som företagets identitetsbeteckning.

När du driver enskild firma finns alltså ingen ekonomisk skiljelinje mellan dig själv och ditt företag. De kostnader som blir står på dig själv. Ingen annan. Detta innebär förstås vissa risker, och det är en av anledningarna till att de flesta verksamheter drivs som aktiebolag (där bolaget är den juridiska personen).

I en enskild firma är du skyldig att använda dina privata tillgångar till att betala skulderna. Om din pappa ska driva firman och drar på sig skulder kan du alltså behöva betala dessa skulder, på grund av att om du har en enskild firma ansvarar du fullt ut för verksamhetens skulder.

/Louise Dufwa, jurist på avtal24

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER DU OCKSÅ!