Hur få dagar får man ha som betalningsvillkor. Foto: Getty Images

Kan man ha noll dagar i betalningsvillkor?

Samuel Karlsson

Publicerades: 25 maj, 2018

Hur få dagar kan man ha som betalningsvillkor? Driva Egets experter svarar på läsarnas frågor.

I varje nummer av Driva Eget svarar våra experter på lässaunas frågor. Den här gången handlar frågan om betalningsvillkor.

”Hej! Jag har mottagit en faktura från ett litet företag med 0 (!) dagars betalningsvillkor. Finns det en lägsta gräns? De har dessutom inte nämnt något om det innan, utan det står bara på fakturan.”
/Anna

Expertsvar

Noll dagar låter onekligen väldigt kort – och i princip omöjligt att uppfylla. Saken är den att det inte finns någon nedre gräns för hur få dagar man har på sig att betala – om man inte kommit överens om det innan fakturan skickas.Det som däremot finns är en bestämmelse om att man inte kan påföras dröjsmålsränta under de första 30 dagarna efter att fakturan skickats.
/Yasemin Bayramoglu,
chefredaktör, Driva Eget

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER DU OCKSÅ!