Ägarbyte i småföretag på rask ingång

Camilla Björkman

Publicerades: 7 mars, 2011

23 procent av småföretagarna vill trappa ner på fem års sikt. Fyra av tio tror att ett ägarbyte är aktuellt de närmsta tio åren, visar en ny undersökning.

Nya siffror bekräftar det stora generationsskifte som är på ingång. En undersökning av Företagarna som TT tagit del av visar att nästan en fjärdedel av alla småföretagare, 23 procent, vill trappa ner med sitt företag inom de närmsta fem åren.

På fem års sikt motsvarar det 55 000 till 60 000 företag med anställda, alternativt 175 000 företag om egenföretagare räknas in.

På 10 års sikt har antalet företag med anställda som skulle påverkas stigit till närmare 100 000. Totalt berörs 290 000 småföretag.