<![CDATA[]]>

Antalet företagskonkurser ner med 13 procent

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 1 oktober, 2015

Företagskonkurserna minskade med 13 procent under september 2015 jämfört med samma period 2014. Minskningen är under september störst inom två branscher.

Konkursstatistiken visar positiva siffror för den första höstmånaden september enligt UCs senaste prognos. Totalt minskade antalet konkurser med 13 procent under september. Antalet konkurser uppgick till 376 stycken, jämfört med 431 företag under motsvarande månad 2014.

Antalet konkurser för hela 2015 har hittills minskat med 8 procent. Minskningen är störst inom ”bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster” som sjunkit med 20 procent men även byggindustrin och fastighetsverksamhet visar på positiva siffror med en minskning på 15 procent.