<![CDATA[]]>

Så här skyddar du din uppfinning – guiden till patent

Gustaf Brickman

Publicerades: 31 juli, 2012

Har du kommit på en unik idé eller produkt? Och tycker du att det här med patent verkar dyrt och krångligt? Du är långt ifrån ensam. Här hjälper vi dig att reda ut alla frågor, så att det blir du och ingen annan som tjänar pengar på din uppfinning.

Till och med vi på Driva Eget-redaktionen var förvirrade över hur patent egentligen fungerar. Så vi bestämde oss för att reda ut frågetecknen med hjälp av Magnus Leijel, utbildningsansvarig på Patent- och registreringsverket.

– Det grundläggande för alla dessa skyddsformer är upphovsrätten, som du får automatiskt när du målar en tavla eller skriver en text, förklarar han.

Men när det gäller uppfinningar är det långt ifrån lika enkelt. Här behövs det ett speciellt skydd för dig som har kommit på idén, så att inte vem som helst kan tjäna pengar på ditt arbete. Patentskyddet handlar dock inte bara om att skydda uppfinnaren, utan även om att driva tekniken framåt.

– Syftet är också att göra tekniken känd så att andra kan utveckla den vidare. Man kan säga att du får patentet i utbyte mot att du offentliggör hur du gjort. Av samma anledning är ett patent också giltigt i max 20 år.

Ett patent ger dig ensamrätt på att tillverka, marknadsföra och sälja din produkt i det land där patentet gäller. Men för att få patentet gäller det ändå att produkten är unik i hela världen.

– Har du ett svenskt patent kan ingen patentera din uppfinning i till exempel USA. Däremot kan de tillverka och sälja produkten där, om du inte sett till att skaffa ett patent i USA.

Med andra ord gäller det att på ett tidigt stadium fundera på hur du vill skydda din uppfinning.

Men vi ska börja från början. För att du ens ska kunna skydda din idé krävs det att den uppfyller tre kriterier – och det första kan kräva en riktig kraftansträngning.

  1. – Det absolut första du ska göra är att hålla tyst. Det första kriteriet för att få patent är nämligen att det ska vara en ny idé eller produkt. Om du har marknadsfört den eller skrivit om den i en tidning så är den inte ny, även om det är du som uppfunnit den. Och då får du inte patent, förklarar Magnus Leijel.
  2. Krav nummer två är att din idé har uppfinningshöjd. Den måste ”skilja sig väsentligt” från allt annat som redan finns på marknaden.
    – Det får inte heller vara en alltför enkel idé. ”Lösningen får inte ligga nära till hands för den som är kunnig inom uppfinningens teknikområde”, är en grundregel.
  3. Tredje och sista delen i att få patent handlar om att din idé ska vara ”industriellt tillämpbar”. Uppfinningen ska med andra ord vara något konkret och inte bara en teori. Den ska dessutom fungera och faktiskt fylla en funktion. Du behöver dock inte ha ett färdigt exemplar av produkten när du lämnar in ansökan.
    – Evighetsmaskinen är ett typexempel på en uppfinning som aldrig fått patent. Det finns många teorier om hur man ska tillverka en, men ingen fungerar.

Uppfyller din produkt dessa tre kriterier är det dags att skicka in en patentansökan. Och det är viktigt att den ansökan är så uttömmande som möjligt.

– Du måste lita till patentsystemet och verkligen avslöja allt. Man ska kunna tillverka produkten enbart genom att läsa din patentansökan. Många avslöjar för lite, och då finns risken att din uppfinning på pappret liknar något som redan finns, säger Magnus Leijel.

Det kan verka konstigt att dela med sig av detaljerna innan man får patentet i handen, men ett beviljat patent gäller från den dagen ansökan lämnades in. Det innebär att även om någon skulle få syn på din patentansökan, är de för sent ute. Du har ju ett tidigare datum på din ansökan.

Att fylla i en patentansökan på rätt sätt kan vara svårt. Därför använder de flesta sig av ett patentombud – en expert på patentprocessen.

– Vi rekommenderar alla att gå genom ett ombud. Det är väldigt viktigt att det blir rätt från början, eftersom man inte får gå in och lägga till information i sin ansökan när den väl är inlämnad. Ombuden känner dessutom till processen och språket, därför går det ofta snabbare att få patentet.

Tidslinje – så här får du patent:

0 månader: Du skickar in din ansökan.

6 månader: Efter ungefär sex månader får du ett förhandsbesked. Hur ligger din uppfinning till – är den patenterbar?

12 månader: Du har ett år på dig att bestämma dig om du vill söka patent utomlands. Det du gör då är att skicka in en PCT-ansökan till PRV som innebär att du avser att ansöka om patent i andra länder och som gör att du får tillgodogöra dig ditt svenska ansökningsdatum. I det här skedet måste du dock inte bestämma dig för om du verkligen vill söka patent i andra länder eller för den delen vilka länder du vill söka i.

18 månader: Efter 18 månader blir din patentansökan offentlig, även om du inte har fått patent än. Men det är datumet på ansökan som gäller – därför behöver du inte oroa dig för att någon ska kunna sno din uppfinning.

24 månader: Slutbesked. Efter cirka två år kommer beskedet och förhoppningsvis har du nu ett svenskt patent.

30 månader: Du har 30 månader på dig att gå vidare med din PCT-rapport till alla de länder utöver Sverige där du önskar patent. Det är alltså först i detta skede du måste bestämma dig för om din uppfinning är värd att skydda i andra länder och i sådana fall vilka. Väljer du att inte gå vidare med PCT-ansökan i detta skede kan du aldrig få patent på din uppfinning i andra länder än Sverige.

Läs här hur du gör för att skapa en prototyp av din uppfinning.