<![CDATA[]]>

Så lämnar du över företaget utan risk för familjegräl

Gustaf Brickman

Publicerades: 17 januari, 2009

Inom de närmaste åren kommer många svenska företag att tas över av en yngre generation. Läs här om hur man gör generationsskifte med låg skatt och med minsta möjliga risk för familjegräl.

– Påbörja processen i god tid, helst flera år i förväg. Då kan ni planera framtiden bättre för alla parter, säger Erik Larshamre, som arbetar med generationsskiften på LRF Konsult.

Att lämna över ditt företag till näste generation är ingen lätt sak, och många frågor måste redas ut.

Vem ska ta över?

– Första steget handlar om att förbereda barnen. De måste få tid att fundera på om och hur de vill driva företaget. I många fall tas det bara för givet att den yngre generationen vill samma sak som föräldrarna, berättar Erik Larshamre.

Att hela familjen i ett tidigt skede är på det klara med vem som ska ta över familjeföretaget är viktigt, att dela företaget mellan flera barn är nämligen inget Erik Larshamre rekommenderar.

– Föräldrar kan ibland vilja att flera barn ska ta över, för att försäkra att företaget ska bli kvar i familjen. Men det kan i stället vara den bästa garantin för att det inte blir så. För ju fler ägare, desto större risk är det för att konflikter ska uppstå. 

Hur ska företaget överlåtas?

Hur själva överlåtelsen görs på bästa sätt beror till stor del på de inblandades ekonomi, och måste också planeras i god tid.

– Som företagare går man ogärna med stor vinst, i stället återinvesterar man i företaget. Men det avspeglas ju senare, i din pension. Därför är det viktigt att ni i ett tidigt skede ser till att börja bygga upp en vinst i företaget, eller börjar göra pensionsavsättningar. Föräldrarna ska kunna få en dräglig tillvaro efter skiftet.

Försäljningspriset handlar också om vad den som ska ta över faktiskt kan betala. Det hör till ovanligheterna att en son eller dotter kan betala fullt marknadspris för familjeföretaget. Det kan tyckas mindre intressant vad försäljningspriset slutar på, när försäljningen sker inom familjen. Men det är viktigt, bland annat av skattemässiga skäl.

– Om det är fråga om en fastighet och den som tar över betalar mer än taxeringsvärdet räknas det som försäljning och de gamla ägarna kan få betala skatt. Men om priset är lägre är det fråga om gåva och de gamla ägarna slipper skatt. I stället tar den nye ägaren på sig en latent skatteskuld.

Hur ska de andra syskonen kompenseras?

Det är föräldrarna som ska kompensera de övriga syskonen. Ofta kommer lejonparten av kompensationen från den köpeskilling det övertagande syskonet har betalt. Eftersom föräldrarna kanske måste leva på de pengarna är kompensationens storlek viktig. Om försäljningen sker till marknadspris ska det inte utgå någon kompensation alls till de övriga syskonen, men så är som sagt sällan fallet. Det är dock vanligt att de övriga syskonen övervärderar sin del av familjeföretaget.

– Många tror att man helt enkelt tar företagets värde och delar det på antalet syskon. Men det är långt ifrån så enkelt. Från marknadsvärdet ska först den latenta skatteskulden dras, det vill säga den summan som hade gått i skatt vid en extern försäljning. Sedan ska summan föräldrarna får räknas bort, och eventuella befintliga lån som övertas. Det som sedan är kvar ska delas mellan samtliga syskon.

 Fler tips inför generationsskiftet

  • Ställ villkor. Om generationsskiftet sker genom en gåva kan föräldrarna välja att sätta villkor för gåvan. Ett sådant villkor kan vara att gåvan ska utgöra mottagarens enskilda egendom. Detta gör att företaget inte löper risk att försvinna ut familjen vid en eventuell skilsmässa. Var dock försiktig med villkor så de inte begränsar handlingsfriheten för den som tar över.
  • Samla hela familjen. Det är viktigt att hela familjen, även de syskon som inte ska ta över, samlas och diskuterar skiftet i ett tidigt skede. Då kan ni ta upp och diskutera de frågor som behöver ställas.
  • Ta hjälp. Ett skifte är komplicerat och kan underlättas av den sakkunskap som många konsulter kan erbjuda. Men att ha en utomstående part har också ett värde i sig, eftersom de inte har ett personligt intresse i bolaget och kan se saker mer objektivt.
  • Tänk på tiden efter skiftet. Generationsskiftet är inte slut när papperen är påskrivna, alla måste finna sig tillrätta i sina nya roller. Ett vanligt problem för den äldre generationen är att släppa taget. Att inse att det inte längre är de som äger och driver företaget. Men för att din son eller dotter ska bli sedd som ägare och chef av anställda och kunder krävs det att du tar ett steg åt sidan.