<![CDATA[]]>

Så ska staten underlätta för företagen

Gustaf Brickman

Publicerades: 25 juni, 2012

Bolagsverket har gått igenom nästan 100 miljoner ärenden för att se hur man kan underlätta företagens kontakter med myndigheterna. Bland annat har man kommit fram till att de allra flesta uppgifter företagare lämnar till myndigheter sker helt i onödan. För det är information som myndigheterna redan har.

– Många uppgifter samlas in i onödan, särskilt när det gäller sådant som myndigheterna redan vet om företagen – som namn, adresser, telefonnummer och liknande. Här finns stora möjligheter till förbättringar och återanvändning av uppgifter, säger Helena Morgonsköld, avdelningschef på Bolagsverket.

Även när det gäller uppgifter myndigheten inte har, så visar det sig ofta att en annan myndighet redan har uppgifterna. Och majoriteten av alla grunduppgifter som myndigheter samlar in från företagen kan återanvändas mellan myndigheter.

– Vi ser möjligheter att återanvända offentliga uppgifter mellan myndigheter, så att vi inte behöver ta in dessa uppgifter från företagen varje gång de har en myndighetskontakt. Idealbilden bör vara ”en uppgift en gång”. En uppgift om ett företag ska bara behöva lämnas till EN myndighet vid ETT tillfälle, inte som nu varje gång till varje myndighet, fortsätter Morgonsköld.

Bolagsverkets studier av företagens uppgiftslämnande har nu överlämnats till regeringen och näringsminister Annie Lööf. Nu ska myndigheterna gemensamt arbeta fram ett förslag på hur uppgiftslämnandet ska kunna minskas. Målet är att senast i november 2013 kunna redovisa framsteg för regeringen.

– Arbetet med den här rapporten har varit en ögonöppnare för många myndigheter. När vi gått igenom vilka uppgifter som samlas in och hur ärendena ser ut så har vi sett att mycket kan göras enklare, och mer av grundläggande information kan delas mellan myndigheterna istället för att krävas in av företagen, säger Morgonsköld.

Arbetet är en fortsättning av regeringens regelförenklingsarbete som hade som ambition att minska företagens administrativa kostnader med 25 procent till 2012.