<![CDATA[]]>

Ny utredning ska minska krånglet

Gustaf Brickman

Publicerades: 21 november, 2012

Regelkrånglet för företagare har diskuterats länge. Nu kan det snart bli bättre – Regeringen tillsätter nu nämligen en utredare som ska förenkla skattereglerna för enskilda firmor och handelsbolag.

Särskilt fokus i utredningen kommer att ligga på reglerna om räntefördelning och expansionsfond – två möjligheter för småföretagare att jämna ut sin inkomst mellan bra och dåliga år.

Utredningen ska undersöka om dessa möjligheter faktiskt används och hur man med enklare regler kan göra att fler företagare utnyttjar sina rättigheter.

Resultatet av utredningen ska redovisas i oktober 2014. Det är ett steg i rätt riktning att en utredning nu tillsätts, men många försök till förenkling har gjorts tidigare.

Redan på 1990-talet tillsatte Mona Sahlin Simplexgruppen, som skulle förenkla livet för småföretagarna. Riksrevisionen konstaterade 2004 att ”påfallande lite” hade hänt.

Och Maud Olofsson skulle förenkla bort 25 procent av alla administrativa sysslor för företagarna från 2006 till 2010. I dag hävdar många att det blivit ännu mer krångel.

Nu återstår alltså att se om denna utredning faktiskt leder till skillnad. Faktum är att många företagare skulle dra nytta av om det var enklare att utnyttja reglerna kring räntefördelning och expansionsfonder.