<![CDATA[]]>

Ska finansministern köra över Lööf?

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 27 mars, 2013

Regeringen har påverkats av den kraftiga kritik mot att företagare ska lämna kontrolluppgifter varje månad. Förslaget ligger nu hos finansdepartementet som väger synpunkter mot varandra. Men det finns risk för att näringsminister Annie Lööf, som också är kritisk till förslaget, kommer att köras över i frågan.

Förslaget gäller att företagare från och med nästa år ska tvingas lämna kontrolluppgifter (om lön, eventuella förmåner, dragen skatt, sjuklön och föräldrapenning) varje månad i stället för en gång om året som i dag.

Syftet är att de anställda ska kunna kontrollera att arbetsgivaren verkligen betalar in skatt och avgifter varje månad och uppgifterna ska samköras med andra myndigheter för att öka kontrollen av företagarna och deras anställda.

Nu bereds frågan av finansdepartementet, där man inte kan säga när den kan komma upp i riksdagen. Frågan är mycket känslig efter kraftig kritik från Företagarna, Småföretagarnas riksförbund och också från Driva Egets Anders Andersson.
Ärendet är nu under beredning. Regeringen har alltså inte fattat beslut om lagrådsremiss ännu, steget innan proposition.

På finansdepartementet meddelar man att det har inkommit många remissynpunkter – en del väldigt positiva, en del väldigt negativa. De ska nu vägas mot varandra.

I en debattartikel i Dagens Industri tidigare i mars gick näringsminister Annie Lööf ut och kritiserade förslaget:
”Det är inte min ambition, som ibland gjorts gällande i debatten, att lägga något förslag om månadsvis rapportering för samtliga arbetsgivare”, skrev Annie Lööf.

Hon menar att förslaget kan vara lämpligt för byggbranschen som ska ha efterfrågat månadsvis rapportering. Men frågan är om hon lyckas se till så att förslaget stoppas eller mildras?

Annie Lööfs pressekreterare Jonas Pettersson kan i dag inte säga hur de konkret jobbar för att göra förslaget smidigare utformat för företagarna.
– Vår uppfattning är att så få branscher och så lite uppgifter som möjligt ska omfattas om förslaget införs. Det är vår ingång när vi förhandlar, säger han.

Tycker ni att förslaget i sin nuvarande form ska skrotas helt?
– Vi tycker inte att det ska genomföras i sin helhet. Det skulle bli alldeles för krångligt och dyrt för småföretag. Det finns punkter som vi är ganska missnöjda med, exempelvis förslaget om periodisering och att fler uppgifter än i dag skulle omfattas.

Läs tidigare text i ämnet: ”Varför ska vi behöva lämna uppgifter varje månad?”