Hur gör man när man vill gå vidare från ett AB. Foto: Getty Images

Ska jag köpa ut mina partners eller starta nytt?

Noshin Kardel

Publicerades: 26 januari, 2018

Lägga ner, köpa ut eller starta nytt? Vad är bäst när man vill lämna sina partners och gå vidare till ett nytt aktiebolag?

Driva Egets experter svarar på era frågor. Den här gången är det signaturen Tommy som undrar hur han ska göra när han vill gå vidare från sitt befintliga aktiebolag.

”Jag driver ett aktiebolag med partners där jag äger 45 procent och de andra två 45 respektive 10 procent. Nu vill jag lämna aktiebolaget så som det fungerar idag.

Frågan är om jag kan starta ett nytt, själv, och börja driva det inom samma verksamhet under tiden som vårt nuvarande bolag kommer att läggas ner?

Vi har inga avtal skrivna sinsemellan. Finns det någon konkurrenslag som jag måste ta hänsyn till? Och vad är bäst – att köpa ut mina nuvarande partners eller att lägga ner bolaget helt?”

Svar från experten

Vanligtvis brukar man reglera frågor som denna genom en konkurrensklausul i ett aktieägaravtal som parterna signerar redan när man bestämmer sig för att bilda ett bolag tillsammans. Det gör man just för att senare undvika att hamna i situationer som den du är i nu.

Men i detta fall saknas det alltså ett avtal. Och det ni då i stället får utgå från är delägarnas gemensamma partsvilja, det vill säga vad som muntligen uttryckts er sinsemellan och ni får även titta på vad det finns för sedvana inom er bransch och så vidare.

Om du köper ut dina kollegor är ju allt klart och du slipper då processen med att starta ett nytt bolag. Men det beror självklart på om du vill fortsätta driva företaget i den form som det är nu.

Tänk också på att det blir en skatteeffekt för dina partners om de säljer sina aktier till dig.

Det här kräver alltså att både du och dina partners noga tänker igenom för- och nackdelar med alla alternativ.

LÄS OCKSÅ: Fler expertsvar