<![CDATA[]]>

Småföretagarna sänker sin lön i stället för att ta lån

Camilla Björkman

Publicerades: 22 januari, 2013

Bara 20 procent av småföretagarna vågar låneförhandlar med bankerna. I stället för att låna sänker de sin egen lön. ”Det är inte konstigt, får man nej från sin bank ligger man redan på minus”, säger Fredrik Dahlberg på SRF.

Sveriges redovisningskonsulters förbund, SRF, har gjort en undersökning bland sina medlemmar om finansieringen bland småföretagare. Den visar att mindre än en femtedel av småföretagarna förhandlar med bankerna eller jämför villkoren hos olika banker.

Det är inte så konstigt, menar Fredrik Dahlberg på Sveriges redovisningskonsulters förbund, SRF.

– Att få nej från sin bank gör att man redan ligger på minus när man går in på nästa bank. Varför skulle de låna ut om inte den nuvarande banken vill göra det? Risken är stor att även de bara säger nej, säger han till Driva Eget.

I enkäten svarade drygt 80 procent av konsulterna, som ofta är med och förhandlar med bankerna tillsammans med småföretagarna, att bankerna kräver privat säkerhet i form av borgen eller att den privata bostaden pantsätts.

Bara en av tjugo svarar att bankerna är villiga att låna ut pengar till små företag. Enligt Fredrik Dahlberg beror den låga siffran delvis på att det är enklare för bankerna att begära privata säkerheter och borgen i stället för att sätta sig in i företagets kassaflöden och affärsmöjligheter.

– Oviljan kan också förklaras med internationella krav på bankerna som ökar. Det begränsar deras riskvilja att gå in i affärer som de inte fullt förstår, säger han.

Lösningen för många företagare blir i stället att avstå egen lön, för att ha råd att finansiera företaget. Resultatet, menar Fredrik Dahlberg, blir att verksamheten tar längre tid att starta upp och utvecklingen går långsammare.

– Det begränsar både tillväxt och arbetstillfällen. Samtidigt får vi höra att våra mindre företag ska få Sverige att snurra. Men hur ser förutsättningarna ut egentligen? Bankerna och samhällets höga, ibland orimliga, krav begränsar Sveriges tillväxt via småföretagen.