<![CDATA[Illustration: Mostphotos]]>

Då kan du få starta eget-bidrag

Gustaf Brickman

Publicerades: 5 juni, 2014

Många blivande företagare tror att starta eget-bidrag är ett vanligt sätt att finansiera starten av sitt företag. Det är långt i från sanningen – bidraget från Arbetsförmedlingen är ganska missförstått. Här reder vi ut begreppen.

Begreppet ”starta eget-bidrag” används ibland ganska löst för att beskriva olika typer av stöd man kan få när man ska starta egen verksamhet. Och det finns många typer att söka. Se en lista över olika bidrag du kan söka här.

Men det egentliga starta eget-bidraget är ett program inom Arbetsförmedlingen, designat för att få arbetslösa i sysselsättning.

För att kunna få bidraget måste du i regel ha varit arbetslös en tid och sökt arbete utan att ha lyckats få en anställning.

Åtgärden riktar sig dessutom till vissa prioriterade grupper. Utöver att ha goda förutsättningar att lyckas med ditt företag krävs att du uppfyller något av följande krav:

 • Är minst 25 år och anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och i behov av fördjupat stöd.
 • Är ung och har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.
 • Är 18 år och står långt från arbetsmarknaden på grund av särskilda skäl.
 • Uppfyller villkoren för att få delta i arbetslivsintroduktionen.
 • Är minst 20 år och uppfyller villkoren för att delta i jobbgarantin för ungdomar.
 • Deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

Dessutom är bidrag kanske en missvisande beskrivning. Det handlar inte om pengar till utrustning, varulager eller produktutveckling – i stället är bidraget ett fortsatt försörjningsstöd.

Teoretiskt sett kan bidraget uppgå till 680 kronor per arbetsdag, men det förutsätter att du jobbat fullt ut och med ordentlig lön fram till dess att du blev arbetslös. Skillnaden från det vanliga försörjningsstödet, och den är viktig, är att du slipper söka andra jobb under sex månader och i stället fullt ut kan fokusera på att få i gång din rörelse.

Starta eget-bidraget är alltså inget för alla entreprenörer som har en grym affärsidé och inte heller något för anställda som vill pröva sina vingar som företagare.

Test: Är bidraget något för dig?

 1. Är du inskriven hos Arbetsförmedlingen?
 2. Har du sökt jobb utan resultat?
 3. Tillhör du de prioriterade grupperna?
 4. Har du goda förutsättningar att driva företag?
 5. Har du en genomarbetad affärsplan och budget?
 6. Kan din affärsidé bli lönsam och bidra till en stor del av din försörjning?

Om du svarat ja på dessa frågor så har du större chans att få starta eget-bidrag.

Så går du vidare:

Kontakta Arbetsförmedlingen med en affärs- och kostnadsplan. Där kommer konsulter att bedöma om du har rätt till stödet eller inte. Läs mer här.

För att lyckas hjälper det att ha en bra affärsplan och en budget. Vi hjälper dig:

Så här skriver du en affärsplan.

Så här räknar du ut en budget.

Särskilt stöd

Du kan även få särskilt stöd för att starta en näringsverksamhet om du är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Du måste ha goda förutsättningar att driva företag och en affärsidé som bedöms kunna bli lönsam och bidra till en stor del av din försörjning. Du kan då få ersättning med upp till 60 000 kronor för att skaffa utrustning och annat i samband med att du startar verksamheten. Läs mer här.