Allt fler restauranger går i konkurs visar färsk statistik.  Foto: Getty Images

Tuffare tider för byggbranschen och restaurangnäringen

Redaktionen

Publicerades: 2 mars, 2017

Antalet företagskonkurser ökar för andra månaden i rad. Helt nya siffror från UC visar en ökning på plus fyra procent för februari. Värst drabbad är byggindustrin.

Februari månad visar en marginell ökning av de svenska företagskonkurserna, vilket ändå är en inbromsning mot januari månads chockökning. Slår man ihop årets första två månader uppgår företagskonkurserna till 17 procent för hela landet.

– Det är en tråkig inledning på 2017. Det är dock bra att vi nu ser något mer balans i företagskonkurserna än föregående månad. Sett till hur det ser ut på länsnivå i landet är det ungefär snarlikt som i januari, både ökande och minskande företagskonkurser. Byggindustrin i landet fortsätter däremot visa på ökat antal konkurser, säger Victoria Preger, marknads- och kommunikationschef på UC AB.

Statistiken visar att det skiljer sig rätt mycket runt om i landet vad gäller företagskonkurserna. För februari månad är det Västmanlands län plus 114 procent och Jönköpings län plus 111 procent och Blekinge Län plus 100 procent som redovisar månadens procentuellt mest ökande företagskonkurser.

De län som visar flest minskade antal konkurser är Hallands län minus 53 procent, Norrbottens län minus 36 procent och Värmlands län minus 31 procent.

Även UCs branschstatistik visar på ett fortsatt ökat antal företagskonkurser inom de olika segmenten. Byggindustrin fortsätter att visa på ökat antal konkurser: plus 48 procent i februari månad. Lika så visar segmentet Restaurang-och hotell på en ökning på plus 38 procent.

Inom de olika branschsegmenten är det bland annat detaljhandeln minus 5 procent och transport minus 13 procent som visar minskande siffror. Partihandel ökar med plus 23 procent.