Var femte med firma vill byta till AB

Camilla Björkman

Publicerades: 4 november, 2010

Var femte företagare med enskild firma planerar att byta till aktiebolag inom ett halvår, visar nya siffror.  Orsaken är både sänkningen av aktiekapital till 50 000 kronor och att revisionsplikten slopades för småbolag den 1 november.

Hälften av alla enskilda firmor kan snart vara ombildade till aktiebolag, visar statistik från Bolagsverket och programföretaget Visma Spcs. Tre av tio med enskild firma har redan gjort om sina företag och utöver det räknar två av tio att göra det under det närmaste halvåret.

Idag har antalet nya aktiebolag sedan 1 aptil i år ökat med 75,3 procent. Enskilda näringsindkare däremot har bara ökat med 0,4 procent.

De två orsakerna till trenden är dels att aktiekapitalet halverades tidigare i år, från 100 000 kronor till 50 000 kronor. Dels att revisionsplikten för aktiebolag med högst tre anställda och en maximal årsomsättning på tre miljoner slopades från och med 1 november.

Visma Spcs har jämfört småföretagarnas inställning till att byta företagsform. Så här ser siffrorna ut:

I våras:

  • 41 % planerade att byta företagsform.
  • 43 % tänkte inte göra det.
  • 16 % var osäkra.

Idag:

  • 30,3 procent har redan bytt till aktiebolag.
  • 19,2 tänker göra det inom ett halvår.
  • 50,4 procent avser att hålla kvar vid sitt enskilda näringsidkande.

Men Driva Egets råd till dig om har enskild firma är att noga tänka efter om det verkligen är bättre att byta till aktiebolag. För dig som inte har anställda och har låg vinst är det oftast bäst att behålla den enskilda firman.

I en artikel i nya numret (nr 5/2010) finns en genomgång av när det är bra och inte bra. För många kan det bästa vara att ha både enskild firma och aktiebolag, för att kunna utnyttja fördelarna med båda företagsformerna.