Ansökan om Omställningsstöd

Ansök om omställningsstöd för maj, juni och juli från 20 oktober

Gustaf Oscarson

Publicerades: 19 oktober, 2020
Foto av: AdobeStock

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat under stödperioderna maj respektive juni och juli 2020, jämfört med motsvarande månader under 2019. Nu kan du ansöka om omställningsstöd för maj, juni och juli och här berättar vi hur.

Ditt företag kan bara få stöd för fasta kostnader som hyra, leasing och andra verksamhetsrelaterade, fasta kostnader.

Omställningsstödet, som tidigare bara gället för mars och april, förlängs alltså för att gälla även maj, juni och juli. Detta är nu beslutat. Från den 19 oktober går det att söka stödet via Skatteverket, uppger flera medier. På morgonen den 20 oktober står det dock på Skatteverkets hemsida att stödet kan sökas från 20 oktober.

– Omställningsstödet är viktigt för att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Omställningsstöd för maj, juni och juli kommer gå att söka från och med den 20 oktober 2020 till och med den 30 november 2020 genom Mina Sidor på skatteverket.se.

Ansök om omställningsstöd: Här kan du göra din ansökan

Har omställningsstödet förändrats sedan sist?

Stödet liknar det omställningsstöd som gick att söka för mars-april 2020, men förutsättningarna för att få stödet skiljer sig något. Nu krävs bland annat en större minskning i nettoomsättningen för att kunna få stöd. Även maxbeloppet för en stödperiod är förändrat. Här får vi igenom vad som gäller för maj respektive juni och juli.

Vilka företag kan söka omställningsstöd för maj, juni och juni?

Företag som haft ett visst omsättningstapp under maj, juni och juli kan söka omställningsstödet. För maj kan stöd beviljas till företag som tappat 40 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019, och med maximalt 75 miljoner kronor per företag. För juni och juli gäller ett omsättningstapp på 50 procent – och som mest 8 miljoner kronor per företag.

Läs också: Företagsakuten förlängs året ut – så här fungerar det

Hur fungerar ansökan om omställningsstöd för maj, juni och juli?

Det går att ansöka om omställningsstöd för maj, juni och juli från och med 20 oktober 2020. Du ansöker om stödet under Mina sidor på skatteverket.se.

Ditt företag kan ansöka om stöd för två olika perioder: maj respektive juni och juli 2020.

OBS! Ni behöver göra separata ansökningar för respektive period och vissa typer av företag kan bara ansöka om stödet för maj. Det gäller exempelvis företag som är verksamma inom jordbruk eller fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Läs mer: Här kan du läsa mer om de exakta reglerna för omställningsstödet på skatteverket.se

Vem har mandat att söka omställningsstöd för maj, juni och juli?

För att ansöka om omställningsstöd behöver du vara behörig företrädare för företaget. Detta gäller för följande individer

  • Som enskild näringsidkare eller ensam firmatecknare för ett företag kan du själv söka omställningsstöd. Man du kan också utse ett ombud för ansökan (omställningsstödsombud).
  • Vid exempelvis aktiebolag kan behörig företrädare som vd, styrelse eller särskild firmatecknare ansöka om omställningsstöd. En behörig företrädare kan också utse ett omställningsstödsombud.
  • Obs! Om firman tecknas av flera personer tillsammans (ganska vanligt) behövs ett omställningsstödsombud eftersom det i tjänsten för omställningsstöd inte går att signera gemensamt. Alla firmatecknare ska skriva under anmälan om ombud. Ett ombud kan exempelvis vara vd eller bolagets revisor.

När kommer pengarna för omställningsstödet?

Skatteverket skriver på sina hemsida att deras ambition är att betala ut stödet cirka en vecka efter att ansökan har kommit in till myndigheten. Det förutsätter att ansökan är komplett och att Skatteverket inte bedömer att det finns en risk för felaktig utbetalning.

Utbetalningen av omställningsstöd för maj, juni och juli görs till företagets skattekonto. Om företaget har anmält ett bankkonto betalas pengarna ut automatiskt, så länge det inte finns några skulder på skattekontot.

Så fungerar omställningsstöd för maj

Olika regler gäller för maj respektive juni/juli. För maj gäller att företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 januari 2020. Var det räkenskapsåret längre eller kortare än tolv månader, justeras kravet på minsta nettoomsättning i motsvarande mån.

För att ett omställningsstöd ska beviljas för maj, ska nettoomsättningen i maj ska vara mer än 40 procent lägre jämfört med maj 2019. Nedgången ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av coronapandemin.

Utöver detta, måste företaget:

  • bedriver näringsverksamhet i Sverige vid prövningstillfället
  • vara godkända för F-skatt.

Obs! Om företaget har ombildats från enskild firma till aktiebolag mellan den 1 maj 2019 och 30 april 2020 har ditt företag rätt att ansöka om stödet.

Omställningsstöd för juni och juli skiljer sig

Omställningsstödet för juni och juli skiljer sig något från maj. Även här ska dock företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 januari 2020.

För att ett stöd ska beviljas för stödperioden juni–juli 2020 krävs dock att nettoomsättningen minskat med mer än 50 procent jämfört med samma månader 2019. Och även här ska det i princip uteslutande bero på Coronapandemin och Covid-19.

Vad räknas som fasta kostnader?

  • Ditt företag kan bara få stöd för fasta kostnader som hyra, leasing och andra verksamhetsrelaterade, fasta kostnader.
  • Stöder täcker alltså inte lönekostnader. Stöd för könekostnader kan du istället ansöka om inom ramen för korttidsarbete.

Läs mer: Här kan du läsa mer om hur omställningsstödet fungerar

45 sätt för ditt företag att klara Coronapandemin

Det här är vårt kanske maffigaste avsnitt på länge. Vi går igenom 45 råd som hjälper dig och ditt företag att klara Coronakrisen. Regeringens 10 viktigaste åtgärdspaket för företag. Check! Hur du boostar ditt immunförsvar. Check! Hur du får ordning på företagets ekonomi. Absolut! Hur du blir supereffektiv. Japp! Och de viktigaste principerna från världens främsta entreprenörer. Javisst!