<![CDATA[Anders Nyman, Driva Egets expert på bluffakturor.]]>

Färre anmälda fakturaskojare under första halvåret

Maja-Stina Skarstedt

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 13 augusti, 2014

Under första halvan av 2014 minskade antalet anmälda bluffakturor. Men än ska vi inte ropa hej, tycker Anders Nyman, Driva Egets expert på bluffakturor.

Driva Egets och småföretagarnas kamp mot fakturaskojarna ger resultat. Under första halvåret minskade antalet anmälningar mot fakturaskojare med 24 procent, visar ny preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

– Det är ju glädjande, det visar att polisens riktade insatser, särskilt nere i Skåne, har en viss effekt, säger Anders Nyman, Driva Egets expert på bluffakturor och fakturaskojare, och fortsätter:

– Men samtidigt ska man veta att statistiken varierar väldigt mycket. Ett enskilt utskick från en fakturaskojare kan få stor påverkan på statistiken. Ett enskilt utskick kan ge 2 000 anmälningar och med ett sådant i juni hade siffrorna kunnat peka åt andra hållet.

Under första halvåret 2014 polisanmäldes preliminärt 6 185 fakturabedrägerier. Den siffran ska jämföras med 8 181 anmälningar första halvåret 2013.

– Jag tycker inte att man ska dra alltför stora växlar på minskningen – det finns mycket kvar att göra i kampen mot fakturaskojare, säger Anders Nyman.

Han nämner bland annat att polisen behöver bli bättre på att utreda.

– Skånepolisen har varit jättebra, men det har dragit enorma resurser. Polisen måste framför allt bli bättre på att samordna sig och åklagarna bättre på att åtala. Förhoppningsvis förbättras det nu när polisen ska slås samman.

Statistiken visar också att det är regionala stora skillnader. 12 av 21 län uppvisar ökningar första halvåret, allra mest ökade anmälningarna i Östergötland – med 226 procent. Största minskningen var i Blekinge – med 68 procent.

Anders Nyman lyfter också fram att bluffakturor måste vara prioriterat från politiskt håll:

– Ja, informationsinsatsen mot företagarna är fortsatt viktig. Där kan man göra mycket mer än man gör i dag.

Statistiken från BRÅ är sammanställd av företaget Visma.