<![CDATA[]]>

Hårdare tag och bättre information mot bluffakturor

Gustaf Brickman

Publicerades: 21 juni, 2012

Driva Egets bluffaktura-experter Anders Nyman och Peter Forsman var särskilt inbjudna att tala när justitieminister Beatrice Ask i går anordnade ett seminarium om bluffakturor. Ask lovade en utredning om skärpta straff, och pekade på behovet av samordning och information.

Polis, åklagare, företagarorganisationer och andra myndigheter var representerade i publiken på seminariet, som hölls på Rosenbad och även direktsändes på webben.

Kammaråklagare Tord Josefson berättade om sina erfarenheter av åtalet mot Företagslansering Sverige AB, innan Driva Eget-bloggaren Peter Forsman visade att en majoritet av företagen på Svensk Handels varningslista tillhör ett fåtal grupperingar.

– Det mesta hänger ihop och sträcker sig åratal bakåt i tiden, sade Peter Forsman, som till vardags är abuseansvarig på .SE-stiftelsen.

– Vi får inte glömma att problemet egentligen borde heta ”bedräglig försäljning mot företagare”. Så länge det säljs på provision kommer vissa oundvikligen att fuska, även hos seriösa företag, berättade konsumentjournalisten och Driva Eget-medarbetaren Anders Nyman.

Information är en väg till lösningen, menar han.

– Det gäller att ge alla företagare korrekt information om hur man på rätt sätt bestrider ett felaktigt krav för att ta bort risken för betalningsanmärkningar. Och att det är ytterst sällsynt – och inte så farligt – att bli stämd i tingsrätten.

Justitieminister Beatrice Ask, som avslutade talarlistan, höll med om bristen på information och samordning mellan myndigheter.

– Jag ska nu tillsätta en utredning som ska se över om det finns behov av att se över straffskalorna. Utredaren ska också titta på om omständigheter som att brottsligheten har haft systematiska inslag bör få större betydelse för brottsrubriceringen, berättade ministern.