<![CDATA[]]>

Många bluffanklagelser mot små telebolag

Anders Nyman

Publicerades: 6 september, 2013

Det senaste året har klagomålen från privatpersoner och småföretagare som blivit felaktigt anslutna till telebolag fördubblats. Det visar statistik från branschägda rådgivningsbyrån Telekområdgivarna.

Många av klagomålen handlar om att säljaren påstått eller gett intryck av att ringa från den operatör den uppringde redan har, exempelvis Telia. Sedan får offret räkningar från en helt ny operatör, vars kundtjänst ofta är svår att nå.

De är värst
Personer som har en registrerad firma men inte är aktiva företagare är en grupp de oseriösa telebolagen särskilt riktar in sig på. De förstår inte att de ingår ett företagsabonnemang som saknar ångerrätt. Även äldre är en vanlig målgrupp. Hälften av alla klagomålen hos Telekområdgivarna gäller ett fåtal teleoperatörer med små marknadsandelar: Svea Telecom, Telerix, Teledirekt och Qall Telecom.

Bästa rådet
För att undvika att bli lurad är rådet enkelt: Ingå aldrig avtal om telefoni via telefon. Kräv istället att få ett skriftligt avtalsförslag, med samtliga priser och villkor, och studera dem noggrant innan du tackar ja. Annars riskerar du både att ofrivilligt byta teleoperatör och få ett sämre avtal än du har idag.

Avtal kan ogiltigförklaras
Har du blivit lurad är det viktigt att du vågar invända. Även om du som företagare saknar ångerrätt, så är det inte tillåtet att lura dig ingå ett avtal. Då kan avtalet, med stöd av Avtalslagen, ogiltigförklaras.

LÄS MER! Läs mer om hur du bestrider felaktiga avtal och fakturor här.