<![CDATA[]]>

Om fakturaskojaren stämmer – så gör du

Anders Nyman

Publicerades: 1 augusti, 2013

Vad gör du om ett bluffbolag drar dig inför rätta för att försöka få sina pengar? Först och främst ska det påpekas: Ytterst få bluffbolag går till tingsrätten för att försöka få sina pengar. Så här fungerar det om det trots allt skulle hända.

Gäller stämningen mindre än ett halvt basbelopp (22 250 kr för 2015), tas målet upp som ett förenklat tvistemål (FT-mål).

Syftet är att parterna ska kunna föra sin egen talan, utan dyr juristhjälp. Domaren är skyldig att hjälpa parterna att få fram det de vill säga i rätten.

Den som förlorar måste stå för en timme av motpartens eventuella juristkostnad. Rättshjälpstaxan för 2014 är 1276 kr + moms (1595 inkl) – det är vad ”motpartens eventuella juristkostnad” beräknas på.

Enligt en HD-dom (NJA 2007 s 579) har dock företag som regelmässigt stämmer kunder inte rätt till denna ersättning eftersom de redan vet hur de ska agera.

Ansökningsavgiften för ett förenklat tvistemål är numera 900 kr, den som förlorar får också betala den.

Hot om rättegång – då händer detta

1. Du får en stämningsansökan
Den som blir stämd måste alltid svara domstolen. Ett uteblivet svar innebär en så kallad tredskodom, där motparten automatiskt vinner. Det är på det sättet skojarföretagen oftast vinner över småföretagen.

En stämning är en process som sträcker sig över ett antal månader. Parterna får gott om tid att skicka in handlingar och kalla vittnen som stöder deras sak. Missa inte det om du blir stämd. Tro inte att du vinner enbart därför att motparten är ökänd.

2. Muntlig förberedelse
Sedan parterna fått säga sitt skriftligt hålls det en muntlig förberedelse i rätten. Syftet är att ta reda på om parterna är villiga att förlikas.

3. Huvudförhandling
Om inte parterna förlikas sätts en tid för huvudförhandling. De får ytterligare tid på sig att lämna in argumentation och bevis. Det går att be om uppskov om man behöver mer tid. Möjligheten att betala, förlikas eller dra tillbaka stämningen finns ända fram till rättegången.

Den som känner sig lurad ska visa att avtalet är ogiltigt, oftast på grund av att man vilseletts att ingå det.