<![CDATA[]]>

Regeringen tillsätter utredning om bluffakturor

Anders Nyman

Publicerades: 11 februari, 2014

Justitieminister Beatrice Ask skriver i en debattartikel att regeringen nu tillsätter en ny utredning om fakturabedrägerier. Utredningen ska kartlägga problemet och föreslå åtgärder på andra områden än straffrätt.

Det krävs ytterligare åtgärder än mer resurser till polisen och skärpta straff, konstaterar Ask:

– Företagare och andra drabbade ska inte behöva tveka inför att ta strid mot ett bluffbolag när en bluffaktura dimper ner i brevlådan. Regelverket ska vara på de drabbades sida och inte ett användbart brottsverktyg för bluffbolagen, säger justitieministern i debattartikeln.

Utredningen ska särskilt undersöka följande frågor:

  • Bör avtalslagens regler om ogiltiga avtal moderniseras för att lättare kunna tillämpas på nutida problem med fakturabedrägerier?
  • Bör inkassoregleringen skärpas så att bluffbolag inte kan utnyttja inkasso som påtryckningsmedel?
  • I dag kan redan en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten leda till att näringsidkare får en betalningsanmärkning, vilket utnyttjas av bluffbolag som använder hot om ansökan som påtryckningsmedel. Det kan ifrågasättas om dagens ordning är lämplig.
  • Bör det vara lättare att få ersättning för rättegångskostnader även i mål som avser mindre belopp, för att skydda dem som drabbas av fakturabedrägerier?

Utredaren ska också överväga andra slags åtgärder, till exempel informationsinsatser riktade till företag eller myndighetsuppdrag, enligt Justitiedepartementets pressmeddelande.

Från Driva Egets sida utbrister vi i ett rungande ”ÄNTLIGEN!”, när flera av de förslag som vi drivit sedan 2010 nu tas på allvar.

Utredaren har dock en svår balansgång framför sig. I det tiosidiga direktivet till utredaren påpekas exempelvis att denne inte ska ”föreslå åtgärder som riskerar att få mer generella konsekvenser för näringslivet” – alltså försvåra för företag som sköter sig.

Tidigare har näringslivet lobbat framgångsrikt mot exempelvis en ändrad kreditupplysningslag.

Utredningen ska vara klar senast 1 september 2015.

Läs mer i Justitiedepartementets pressmeddelande och i Beatrice Asks debattartikel.