<![CDATA[]]>

Regeringen vill stoppa viss telefonförsäljning

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 15 maj, 2013

Regeringen vill stoppa telefonförsäljning utan skriftliga avtal – främst avtal kring premiepensionstjänster. Men i det nya förslaget som statsråden Beatrice Ask och Peter Norman skriver om i Dagens Industri i dag glömmer de bort småföretagens stora problem med fakturaskojare. Driva Egets Anders Andersson är besviken.

Justitiedepartementet och finansdepartementet har låtit utreda frågan om krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning.

På DI Debatt skriver justitieminister Beatrice Ask och finansmarknadsminister Peter Norman i dag att utredningen gjordes för att flera myndigheter, däribland Pensionsmyndigheten och Konsumentverket, har fått in många klagomål från konsumenter om oseriös telefonförsäljning.

Men det nya förslaget från regeringen hjälper inte småföretagen som gång på gång drabbas av bluffande telefonförsäljare och fakturaskojare.

I utredningen föreslås nu i första hand att: ”telefonavtal avseende vissa tjänster på premiepensionsområdet ska bli bindande för en konsument först när konsumenten – inom viss tid – skriftligen har bekräftat avtalet”. Utredaren öppnar även upp för att kravet på skriftliga avtal även ska gälla för andra finansiella tjänster, ”när näringsidkare har tagit initiativ till avtalet”, som Ask och Norman skriver på DI Debatt.

– Det är bra att konsumenterna får ökat skydd mot telefonförsäljare, men ensamföretagare känner sig ofta som konsumenter och samma regler borde gälla för ensamföretagare som för konsumenter, säger Driva Egets Anders Andersson och fortsätter:

– Jag känner mig besviken på Beatrice Ask, som efter Driva Egets kampanj mot fakturaskojare visserligen har visat ökat intresse för frågan, men nu glömmer hon bort småföretagarna. Vi får hoppas att hon tar upp småföretagarnas problem mot fakturaskojarna fram över ändå.

Förslaget skickas nu ut på remiss.

LÄS OCKSÅ: Varför ska lagen var likadan för Ikea och en enmansföretagare?
Anders Andersson om problemet med att lagen sätter likhetstecken mellan små och stora företag.