Riksdelen stämmer skojare

Anders Nyman

Publicerades: 25 augusti, 2011

Företagskatalogen Riksdelen har stämt männen och företaget bakom vårens utskick av bluffakturor i deras namn. Det trots att en av männen nu är död, mördad i en uppgörelse i Thailand.

Åtminstone 450 kunder tros ha fått den falska fakturan, utformad som en påminnelse. Ingen av de som hört av sig till Riksdelen har betalat, men VD Tony Fridlund tror att om någon har betalat kanske de ännu inte förstått misstaget.

Anledningen till att Riksdelen stämmer de inblandade – två män i kommanditbolaget JJ Solutions och betalningsmottagaren, en enskild firma i Skåne – är att statuera exempel.

– Vi tror inte att det finns några pengar att hämta, erkänner Riksdelens VD Tony Fridlund och tillägger att de är medvetna om att en av de inblandade är död.

– Han var inte död när utskicket skedde. För att ingen ska kunna skylla ifrån i en process stämmer vi alla de då inblandade.

En av de andra männen ska under en kortare tid ha varit anställd hos Riksdelen, och bolaget misstänker att han tog med sig kundlistor då han slutade.

I stämningen yrkas att Marknadsdomstolen vid vite om en miljon kronor förbjuder de inblandade att ge sken av att de representerar Riksdelen.

Stämningen åberopar Marknadsföringslagens § 4, 5, 6, 8, 9, 10, 23, 26 och 37. Utskicket anses också vara firmaintrång enligt firmalagen (1974:156) och försök till bedrägeri (9 kap. brottsbalken (1962:700).

Riksdelen vill också att Stockholms tingrätt slår fast att de inblandade är skyldiga att betala ersättning för den skada Riksdelen lidit på grund av utskicket av de falska fakturorna.

Läs om affärsuppgörelsen som slutade i mord här.