<![CDATA[]]>

Så bestrider du en bluffaktura

Anders Nyman

Publicerades: 16 juli, 2013

Se upp för det enkla rådet ”stryk ett streck över och skicka tillbaka” när du får en bluffaktura. Bestrid istället alltid med tydlig motivering varför – och erkänn om du blivit lurad.

”Stryk ett streck över fakturan och skriv ”Bestrider betalningsansvar på grund av att avtal ej föreligger”, råder den stora organisationen Företagarna de som fått bluffakturor.

Men det till synes enkla rådet får kritik från experterna. Själva strecket har ingen juridisk betydelse, och ett felaktigt bestritt krav kan både ge dig ökat trassel hos inkasso och försätta dig i en svagare situation i en tingsrättsförhandling.

– Det är viktigt att förhålla sig sakligt till vad som har hänt dig och vara tydlig med varför du motsätter dig kravet i just ditt fall, säger Ludvig Isacsson, kommunikationsansvarig på bluffakturebekämparen Förenade Bolag.

– I många fall är fakturan utskickad på grund av någon form av accept, alltså att tjänsten är tecknad över telefon, via e-mail eller via post med exempelvis underskrift. Det gör saken komplicerad, säger han.

Motivera ditt bestridande

Företagarnas råd i det fallet är att skriva ”Bestrider betalningsansvar. Eventuella avtal är ingånget genom ett vilseledande från er sida och avtalet är därför ogiltigt enligt 30 § avtalslagen.”

Här rekommenderar Ludvig Isacsson istället den som lurats att noga sätta sig in i den egna situationen. Om du blivit svikligt förledd (dvs lurad) att ingå avtal är det inte lämpligt att referera till paragrafer eller selektivt tolka situationen juridiskt om du inte besitter den nödvändiga kunskapen.

Förklara istället varför du anser kravet felaktigt, förklara vilken del av samtalet eller händelsen som du anser var vilseledande och var så rak och ärlig du kan vara, även om det känns svårt eller besvärligt. Gör detta skriftligen, helst via e-post.

– Det vanligaste vi stöter på är förnekelse, säger Ludvig Isacsson. Någon som råkat ut för Nummerupplysningen.se kan säga att ”jag har aldrig beställt”, eller någon som råkat ut för 118 218 ”jag har aldrig pratat med dem”. Trots att det finns bevis på motsatsen.

Behåll originalfakturan

Du bör aldrig skicka tillbaka originalfakturan när du bestrider. Det räcker att hänvisa till de uppgifter som finns på den, som faktura- och kundnummer. Men för säkerhets skull, så att alla siffror blir rätt, skadar det inte att bifoga en kopia på fakturan du invänder mot.

Det finns en handfull företag på varningslistorna som går så långt som att i tingsrätten stämma lurade företagare som vägrar betala. I de fallen är det extra viktigt att ha varit tydlig i sitt bestridande, och att direkt invända mot en felaktig faktura. På Knyt.se finns en lista på vilka de företagen är. Det går också bra att direkt ringa till tingsrätterna och fråga.

Skaffa en tidsstämpel

Till sist är det alltid bra att skicka bestridandet på ett sätt som gör att det framgår när det skickades. En tidsstämpel får man till exempel när man mejlar, skickar REK-brev eller faxar om man skriver ut sänt-kvittot. Om företaget trots bestridan skulle vända sig till Kronofogden är det då lätt att få noteringen i myndighetens register borttagen.

Finns företaget redan på Svensk Handels varningslista spelar tidsstämpeln mindre roll, eftersom samtliga kreditupplysningsbolag kommit överens om at bortse från betalningsanmärkningar från dessa. Skickar du brev tar du förstås kopia på det du skickar.

Kom ihåg: Invänd mot – bestrid – alltid felaktiga krav. Varje bluffaktura som betalas är pengar i bedragarnas fickor och gör att problemet kommer att fortsätta.