Så ska politikerna få stopp på fakturaskojarna

Anders Nyman

Publicerades: 6 december, 2011

41 riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier håller med Driva Eget om att bluffakturorna måste stoppas. I 20 olika motioner i höst föreslår de lösningar – men justitieminister Beatrice Ask sågar både ångervecka och stopp för muntliga avtal. Här är hela listan på förslagen.

Det vanligaste förslaget från politikerna är en ändrad kreditupplysningslag, så att företagare får samma regler som privatpersoner. Idag blir en ansökan om betalningsföreläggande mot ett företag direkt synlig hos kreditupplysningsbolagen, oavsett om det är ett bluffkrav eller inte. Privatpersoner har möjligheten att invända mot kravet. Förslaget nämns i 14 motioner av 16 ledamöter från M, FP, C och KD.

Ångerrätt för småföretagare liknande den för privatpersoner nämns i fem motioner av tolv ledamöter. I ytterligare en motion föreslås en lagstiftning liknande den för konsumenter, utan att gå in på detaljer. Ledamöter från M, FP, S och SD.

Ett krav på stopp för muntliga avtal krävs av två moderater i en motion, medan ett nix för företagare föreslås av en annan moderat. Tre vänsterpartister föreslår i en motion bättre rådgivning och stöd för företagare, och att rättsinstanser måste prioritera frågan.

I tre olika motioner från S, MP, och M föreslås rent allmänt att lagar och regler måste stärkas. En av dem påpekar att det måste bli tydligare att den som skickar bluffaktura gör sig skyldig till brott och kan krävas på skadestånd.

Alla som motionerat i frågan är ense om att det inte räcker med dagens åtgärder mot bluffbolagen.

Beatrice Ask sågar förslagen
Trots det menar justitieminister Beatrice Ask (M) att regeringen under lång tid uppmärksammat problemet. I ett svar på en debattartikel i SvD påstår hon tillsammans med näringsminister Annie Lööf (C) att rättsväsendet fått ökade resurser, och att nya regler hos Kronofogden gör det möjligt att blockera felaktiga uppgifter.

Förslaget om ångervecka för företag sågar hon. Via sin politiskt sakunnige hälsade hon SR Ekot igår att regeringens hållning är att det skulle få negativa konsekvenser för handeln och göra det krångligare att hantera den dagliga verksamheten.

I debattsvaret i SvD skriver hon också att ”generella begränsningar i företagares möjlighet att ingå avtal per telefon har ansetts få negativa följder för möjligheten att effektivt bedriva den löpande verksamheten”.

Ångerrätt behövs
Alla håller dock inte med justitieministern. Cecilie Tenfjord-Toftby (M) sitter i riksdagens näringsutskott:

– Även om regeringen just nu säger att regeringen inte står bakom att införa lagstiftning om ångerrätt för företag, så tror jag absolut att det här är en fråga som jag både vill och kan fortsätta att jobba med. För jag är av den uppfattningen att det behövs, säger hon till SR Ekot.

Socialdemokraten Veronica Palm, ordförande i riksdagens civilutskott, är en av de som motionerat om ångervecka.

– Vi kommer att rösta om det i riksdagen den 14 december så då finns möjlighet att rösta ja till ett sådant ställningstagande, säger hon.

ALLA MOTIONERNA – HELA LISTAN:

2011/12:C251
Katarina Brännström (M)
Ångerrätt för småföretagare. NIX-spärr för företagare. Läs HÄR.

2011/12:C323
Lars-Arne Staxäng, Annicka Engblom, Eliza Roszkowska Öberg (M)
Tydligare att den som skickar bluffaktura gör sig skyldig till brott och kan krävas på skadestånd. Företagare behöver starkare skydd för att hantera falska fakturor. Läs HÄR.

2011/12:C324
Jonas Eriksson, Per Bolund, Jan Lindholm, Magnus Ehrencrona, Ulf Holm (MP)
”Fler åtgärder för att stävja brottslighet och öka företagarnas skydd”. Läs HÄR.

2011/12:C325
Krister Örnfjäder (S)
Företagare ska inte få hamna i utpressningslika situationer, regelsystem och lagar måste anpassas. Läs HÄR.

2011/12:C326
Karin Granbom Ellison (FP)
Ångerrätt och ändrad kreditupplysningslag för en- och fåmansföretagare. Läs HÄR.

2011/12:C327
Pia Hallström och Finn Bengtsson (M)
Stopp för muntliga avtal. Ångervecka, särskilt för en- och fåmansföretagare. Läs HÄR.

2011/12:C347
Veronica Palm, Carina Ohlsson, Jonas Gunnarsson, Yilmaz Kerimo, Hillevi Larsson, Hannah Bergstedt, Katarina Köhler (S)
Ångerrätt för småföretagare. Läs HÄR.

2011/12:C354
Ulf Berg (M)
Översyn av god sed hos finansbolag. Översyn av utfärdandet av betalningsanmärkningar. Läs HÄR.

2011/12:C409
Carina Herrstedt (SD)
Ångerrätt för egenföretagare. Läs HÄR.

2011/12:Fi204
Jan Ertsborn och Anita Brodén (FP)
Ändrad kreditupplysningslag. Läs HÄR.

2011/12:Fi217
Lena Asplund (M)
Ändrad kreditupplysningslag. Läs HÄR.

2011/12:Fi245
Lars-Axel Nordell (KD)
Ändrad kreditupplysningslag. Läs HÄR.

2011/12:Fi247
Saila Quicklund och Eva Lohman (M)
Ändrad kreditupplysningslag. Läs HÄR.

2011/12:Fi257
Lars Hjälmered, Hans Rothenberg (M)
Översyn av kreditupplysningslagen. Läs HÄR.

2011/12:Fi259
Anders Åkesson (C)
Ändrad kreditupplysningslag. Mer resurser till domstolarna för att korta handläggningstider i tvister. Läs HÄR.

2011/12:Fi262
Jan Ericson (M)
Ändrad kreditupplysningslag. Läs HÄR.

2011/12:Fi288
Krister Hammarbergh (M)
Översyn av kreditupplysningslagen. Läs HÄR.

2011/12:N301
Finn Bengtsson, Bengt-Anders Johansson, Jan R Andersson, Pia Hallström, Annicka Engblom, Maria Plass (M)
Lagstiftning för en- och fåmansbolag mer liknande konsumentlagstiftning. Läs HÄR.

2011/12:Sf281
Jacob Johnson, Ulla Andersson, Kent Persson, Jens Holm (V)
Bättre rådgivning och stöd. Rättsinstanser måste prioritera frågan. Läs HÄR.

2011/12:Sk229
Lars-Arne Staxäng (M)
Ändrad kreditupplysningslag (effektiviserad kronofogdemyndighet). Läs HÄR.