<![CDATA[]]>

Samlad polisinsats mot fakturaskojarna

Camilla Björkman

Publicerades: 24 januari, 2013

Efter krav från Driva Eget och många andra går nu äntligen polisen till samlad attack mot fakturaskojarna. I ett nationellt bedrägericenter ska de ökade antalet bedrägerier bekämpas. ”Vi tar krafttag för att strypa utvecklingen”, säger länspolismästare Mats Löfving.
 

här) har gång på gång krävt att polisinsatserna måste samordnas för att gå till gemensam attack mot fakturaskojarna. Äntligen händer det nu. Rikspolisstyrelsen har nu gett Polismyndigheten i Stockholms län i uppdrag att starta ett nationellt bedrägericenter.

Tanken är att svensk polis ska kunna samordna sina resurser och upptäcka de bedrägerier som hänger ihop. Det gäller både bluffakturor, banktrojaner, skimning eller bidragsbedrägerier.

– De anmälda brotten minskar totalt sett och folk känner sig allt tryggare, men den här brottsligheten ökar istället lavinartat, säger rikspolischef Bengt Svenson (bilden till höger).

Bakgrunden till centret är att antalet bedrägerier har ökat lavinartat. Från 59 000 anmälda brott 2005 till 136 000 anmälda brott 2012. Internetbedrägerier har ökat ännu mer – med hela 1 442 procent sedan 2006. Brotten begås i hela landet och enskilda gärningsmän kan ofta stå bakom hundratals bedrägerier.

En stor del av dessa bedrägerier är bluffakturor som drabbar småföretagare.

Mats Löfving (bilden längst upp), länspolismästare i Stockholm, säger att centret kommer att stå på tre ben: polisoperativt arbete, metodutveckling och offensiva brottsförebyggande insatser.

– Personer som knyts till centret ska vara experter på området och kunna kartlägga och identifiera de kriminella som begår systematiska och grova bedrägeribrott, säger han.

Tidigare har jobbet att jaga skurkarna varit utspritt i hela landet. Förhoppningen är därför att centrumet ska göra arbetet mer effektivt och strukturerat.

– Bedrägerierna är en anonym och cynisk farsot som sprider sig över världen och Sverige. Det är en utveckling som vi nu tar krafttag för att strypa, säger Mats Löfving.

Anders Nyman, Driva Egets expert på blufföretag som driver sajten Knyt.se där han rapporterar om fakturaskojarna, ger tummen upp till satsningen:

– Det är jättebra. Förut har folk suttit på olika platser och tvingats lägga ner utredningar för att man inte har förstått hur saker hänger ihop. Nu får vi bara hoppas att de får tillräckligt med resurser, säger han.

Som ett led i satsningen mot fakturaskojarna har polisen också tagit fram ett informationsmaterial som ligger på www.bestrid.nu, vilket Anders Nyman och Driva Egets bloggare Peter Forsman har bidragit till att ta fram. Här finns information om hur man gör för att bestrida en bluffaktura. Man har dessutom en Facebooksida mot bedrägerier.

– Polisen gör nu precis det vi har gjort ett bra tag. De gör det lätt för de drabbade att förstå hur de ska reagera, både före och efter en bluffaktura, säger Anders Nyman.

Besök även Driva Egets sida på Facebook mot fakturaskojarna.