<![CDATA[]]>

Se upp för oseriös upphandlingsbevakning

Anders Nyman

Publicerades: 10 juli, 2015

Företaget bakom Bolagssidan säger sig kunna ge dig som företagare fler affärsmöjligheter. Själva har de en historia av åratal av påtryckningar och hot för att få sina egna kunder att betala. Så här agerar du.

 ”Flera personer har visat intresse för era tjänster och produkter! Du har två offertförfrågningar som väntar på dig, enda ni behöver göra är att registrera er så skickar vi vidare dessa direkt till er!
Så står det i mejlet från tjänsten Bolags­sidan, som företagare fått sedan flera år tillbaka. De personer Driva Eget pratat med har dock inte fått några förfrågningar, utan i stället en faktura för annonsering på sidan.

Bolagssidan drivs av före­taget Business Finder i Göteborg, som finns med både på Svensk Handels och Förenade Bolags varningslista. Bakom företaget står en man från Göteborg som vi kan kalla X.

Bolagssidan är inte hans första bolag med affärsidén att erbjuda företagare offertförfrågningar eller bevakningar av offentliga upphandlingar. Tidigare företag X har drivit är bland annat Upphandlingsgruppen/Tenders Daily, Offertpro.se, Bevaka Upphandling, European Tenders och Svensk Affärsförmedling.

Gemensamt för samtliga bolag är att de anklagats för vilseledande affärsmetoder. De som klagar säger att de via mejl eller telefonförsäljning lockats att teckna prova på-konto, som sedan fakturerats utan att kunden upplever att denne gått med på att betala. Andra säger sig ha fått fakturor utan att ens ha anmält sig eller tackat ja.

Samtliga av Xs företag har hamnat på Svensk Handels eller Förenade Bolags varningslistor. Gemensamt för bolagen är också hårda påtryckningar mot dem som bestridit kraven. Dessa hot, som i stort sett alltid visat sig vara tomma, ser ut så här:

  • Falsk ansökan till Kronofogden. Upphandlingsgruppen har skickat ut inkassokrav från ”Inkasso & Indrivnings Enheten”. Vissa har även fått en kopia på ett papper från kronofogden om ansökan om betalningsföreläggande. I de fall företagen kontaktat kronofogden har de dock fått veta att någon ansökan inte har skickats in.
  • Falsk stämningsansökan. Sommaren 2014 polisanmälde Domstolsverket Upphandlingsgruppen, sedan företaget olovandes använt Sveriges Domstolars logotyp i kravbrev. Kraven var utformade så att det såg ut som att en stämningsansökan lämnats in till tingsrätten. I själva verket hade Tenders Daily/Upphandlingsgruppen aldrig stämt något företag i tingsrätten för att få betalt.
  • Dubbla hot.  2011 skrev European Tenders i kravmejl bland annat ”Vid utebliven betalning skickas ärendet vidare till kronofogdemyndigheten för indrivning av skuld, samtidigt skickas även en stämningsansökan till Svensk domstol”. Inget av detta skedde.
  • Påhittade rättegångskostnader. ”Vi kommer yrka i stämningsansökan att ni betalar våra rättegångskostnader upp till max 500 000 kronor”, hotar Upphandlingsgruppen i ett mejl hösten 2014. I själva verket är den förlorande parten i ett tvistemål, som rör max ett halvt basbelopp, bara skyldig att ersätta motparten för maximalt en timmes ombudskostnad.

I mitten av 2013 försökte X få bort sitt företag från varningslistorna genom att påpeka att provperioden nu inte löpte vidare automatiskt. Det hjälpte inte, och upplägget ändrades tillbaka med motiveringen att ”Vi har inte tid att ringa upp alla kunder efter provperioden för att höra om de vill fortsätta”.

När Driva Eget skrev om Tenders Daily i början av 2014 framkom att det på webbplatsen och i mejlutskick stod att det är ”helt kostnadsfritt under 14 dagar” att prova tjänsten. En länk ledde till de allmänna villkoren, och först där framgick att tjänsten förvandlas till en betaltjänst om den inte sades upp inom de 14 dagarna.

Enligt X var det ”en bra fråga” varför reglerna inte framgick i reklamen eller på registreringssidan. Han erkände halvt att fler kände sig tvingade att betala med det upplägget.

När Driva Eget i dag undrar varför samtliga av Xs bolag hamnat på varningslistorna svarar han via mejl att Förenade Bolag och Svensk Handel är oseriösa.

Han förnekar att mejlet med de påstådda offertförfrågningarna är ett påhitt. ”Vi garanterar minst 2 offertförfrågningar i din bransch när man blir kund som man kan börja räkna på direkt”, svarar han.

Trots att Driva Eget inte hittar ett enda fall där Xs bolag stämt företag som vägrat betala vidhåller han att så skett. När han ombeds återkomma med målnummer slutar han dock att svara på våra frågor.

 

Så ska du agera om du drabbas

Får du ett krav på något du inte anser dig ha tackat ja till – bestrid det. Förklara varför du bestrider, och mejla bestridandet till företaget. Skriv aldrig under något ”uppsägningsavtal”. Anmäl till polisen och varningslistorna Svensk Handel och Förenade Bolag.

Ludvig Isacsson är kommunikationsansvarig på Förenade Bolag och känner väl till X och hans bolag.

– Verksamheten byter skepnad och fakturerar överlappande från olika bolag med de olika produktnamnen. Överlag är det ofta svårt att få en konkret överblick, säger han.

Han råder dig att hålla ordning på brev och mejl som kommer från Upphandlingsgruppen, Tenders Daily eller Bolagssidan.

– Bered dig på att det kan bli en lång process där de inte ger sig i första taget. Spara allt och ingå inte i dialog eller förlikning. Sannolikheten är liten i det här fallet att ärendet får rättsliga följder, men du kan aldrig veta säkert. Var försiktig, uppmanar Ludvig Isacsson.