Sex av tio företagare fått bluffakturor

Camilla Björkman

Publicerades: 1 februari, 2011

Fakturaskojarna fortsätter att lura småföretagare över hela landet. En ny rapport visar att sex av tio har fått minst en bluffaktura de senaste tre månaderna.

I en färsk undersökning gjord av Visma svarade drygt sex av tio ja på frågan ”Har ditt företag fått någon eller några bluffakturor de senaste tre månaderna?” Drygt 1 600 företag, de flesta i segmentet 0 till 20 anställda, deltog i undersökningen.

När lika många företag svarade på samma fråga för ett år sedan var ja-andelen något lägre: 66 procent jämfört med årets 62 procent.

– Men med tanke på att det finns ungefär en halv miljon aktiva småföretag i landet innebär det ändå att drygt 300 000 företag får falska fakturor bara på några månader, vilket naturligtvis är en skrämmande siffra, säger Lars Fredell, informationschef hos Visma Spcs.

Brottsförebyggande rådets preliminära statistik för 2010 bekräftar trenden. Enligt den minskade antalet polisanmälda fall av bedräglig fakturering med knappt 4 procent mellan 2009 och 2010. Sett geografiskt skiljer det sig mellan länen: I fyra län – Stockholm, Västa Götaland, Örebro och Östergötland – har bluffaktororna minskat. I övriga sjutton län har de ökat. Majoriteten av de drabbade är småföretagare.

Det sammanlagda värdet av bluffakturorna uppskattas till flera hundra miljoner kronor och polisanmälningarna mot fakturaskojarna har ökat kraftigt.

Men enligt Lars Fredell är det långt ifrån alla som anmäler:

– Antingen struntar de i fakturorna eller så bestrider de dem på det sätt som exempelvis organisationen Svensk Handel och företaget Varningsinfo i Sverige ger information om på sina webbplatser.

Anmälda bluffakturor
2010: 13 130 st
2009: 13 667 st (30 % ökning)
2008: 9 976 st
Källa: Brottsförebyggande rådet via Visma 

Har du drabbats av fakturaskojarna? Diskutera i vårt forum här. I länkarna uppe till höger i denna artikel får du råd och tips hur du gör för att bestrida en falsk faktura.

Här kommer du till Driva Egets samlingssida om bluffakturor.