<![CDATA[]]>

Företagare ska få graviditetspeng

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 10 juni, 2013

Gravida anställda har haft rätt till det, men hittills inte företagare. Nu har regeringen föreslagit att gravida egenföretagare också ska omfattas av rätten till graviditetspenning vid risker i arbetsmiljön.

Har du ett jobb med tunga lyft som inte är möjliga när du är gravid? Eller finns det andra riskfyllda hinder som gravid och företagare?

Tills nu har gravida anställda haft möjlighet till graviditetspenning vid risker under graviditet. Men inte gravida företagare.
Det vill regeringen ändra på från och med den 1 januari 2014.

I propositionen som nyligen lades fram ingår även att en översyn bör göras av de olika socialförsäkringsförmåner som kan komma ifråga vid graviditet – och eventuellt ett övervägande om det behövs förändringar eller förtydliganden i socialförsäkringsbalken.

Regeringen har också lämnat i uppdrag till Försäkringskassan att göra en analys av rättsläget utifrån domar beträffande sjukförsäkringen.

”Det är inte tillfredsställande att möjligheten att beviljas graviditetspenning på grund av risker i arbetsmiljön, beror på om man är anställd eller egenföretagare,” står det i propositionen.