Enklare att få a-kassa under Corona

Enklare att få a-kassa under Coronakrisen – så fungerar det

Gustaf Oscarson

Publicerades: 11 april, 2020

Rätten till a-kassa gäller fler företagare

Coronaviruset har slagit hårt mot företag och inneburit att både arbetstagare och egenföretagare har förlorat sina anställningar eller uppdrag och därmed är i behov av arbetslöshetsersättning.

Riksdagen har därför klubbat en rad tillfälliga åtgärder som syftar till att fler ska få rätt till arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna tillfälligt höjs. I den här artikeln går vi igenom åtgärderna och hur du som företagare kan använda dem just nu.

Förklaring av arbetsvillkor, medlemsvillkor, grundförsäkring och inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring?

Låt oss först förklara de ord du kommer att stöta på i artiklen – arbetsvillkor, medlemsvillkor, grundförsäkring och inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring.

Vi vet att allt detta kan kännas lite ”krångligt och luddigt”, så läs denna del först, så blir allt enklare sen.

Definition av arbetsvillkor

Arbetsvillkoret innebär att du under den senaste året (12 månader, den så kallade ramtiden) måste ha förvärvsarbetat 6 kalendermånader med minst 80 timmars arbete i varje månad. Om du inte uppfyller detta, krävs det att du har arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av 6 kalendermånader. Minst 50 timmars arbete i varje månad krävs. Du kan uppfylla arbetsvillkoret genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag.

Definition av medlemsvillkor

Normal definition (nya regler under Corona, se nedan och ovan): Du måste ha varit medlem i en a-kassa under en sammanhängande tid av tolv månader och uppfylla ett arbetsvillkor inom medlemstiden för att ha rätt till inkomstbaserad ersättning (till skillnad mot grundförsäkringen). Om det finns avbrott i medlemskapet som understiger en kalendermånad och om det sammanlagda avbrottet inte är mer än åtta veckor räknas medlemskapet ändå som sammanhängande.

Defintion av inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring

Inkomstrelaterad försäkring är den frivilliga delen av arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningen kallas inkomstbaserad ersättning och betalas normalt ut till dig som har varit med i en a-kassa i minst 12 sammanhängande månader. Ersättningsnivån baseras på tidigare arbetade timmar och inkomst. 

Vad menas med Grundförsäkring?

Den andra delen av arbetslöshetsförsäkringen är den allmänna grundförsäkringen. Den finns till för dig som inte är med i en a-kassa eller inte uppfyller medlemsvillkoret. Medlemsvillkoret uppfyller du normalt om du har varit ansluten i a-kassan i minst 12 sammanhängande månader 8med nya regler under Corona, se ovan). Alla a-kassor betalar ut grundersättning och du ska ansöka om grundersättning hos den a-kassan som du är med i. Alla har rätt till grundersättning så länge grundkraven uppfylls.

Medlemsvillkor till a-kassan blir tillfälligt förkortat, även för företagare

I vanliga fall innebär reglerna att det krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa (= a-kassa, till exempel SmåA) i ett helt år för att bli berättigad till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Riksdagen har nu klubbat att medlemsvillkoret ska kunna uppfyllas snabbare. Varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa ska under tidsperioden mars till december 2020 räknas som fyra månader.

Detta innebär i praktiken att medlemsvillkoret kan uppnås redan inom tre månader. Den förkortade kvalifikationstiden föreslås gälla också för personer som redan har blivit medlemmar i en a-kassa innan utbrottet av corona, och som beviljas en ersättningsperiod efter ikraftträdandet.

Tillfälliga lättnader i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor

Idag innebär arbetsvillkoret att man under tolv månader före arbetslöshetens inträde behöver ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader eller 480 timmar i sex sammanhängande månader och då minst 50 timmar per månad. Det innebär förenklat “ungefär halvtidsarbete”, under ett halvårs tid.

Nu införs en temporär lättnad i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor. Det innebär att du behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader. Ändringen gör det möjligt för fler personer som varit timanställda eller arbetat deltid att få ersättning.

Regeringen skriver så här i ett pressmeddelande: “Arbetslöshetsersättning med grundförsäkring kan ges till den som uppfyller ett arbetsvillkor. Den som även uppfyller medlemsvillkoret kan få inkomstrelaterad ersättning.”

Möjlighet att sätta en lägsta nivå för grundbeloppet

Den som får ersättning med grundförsäkringen får i dag 365 kr per dag. Grundbeloppet höjs nu tillfälligt till 510 kronor per dag. För den som har arbetat deltid minskas beloppet proportionellt. En lättnad i arbetsvillkoret medför att ersättningen från grundförsäkringen kan bli mycket låg för den som inte har arbetat heltid. Därför införs nu en möjlighet för regeringen att meddela föreskrifter om lägsta nivå för grundbeloppet.

Grundbeloppet i grundförsäkringen höjs tillfälligt

Det högsta beloppet i grundförsäkringen höjs från 365 till 510 kronor per dag. Det innebär en höjning till motsvarande 11 220 kronor per månad, jämfört med dagens 8 030 kronor.

Detta berör de arbetssökande som uppfyller arbetsvillkoret och grundvillkoren i försäkringen, men inte medlemsvillkoret. Detta berör också de arbetslösa som har det lägsta beloppet i den inkomstrelaterade försäkringen (vilket motsvarar det högsta beloppet i grundförsäkringen). Den höjda ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen omfattar även det aktivitetsstöd som lämnas till personer som uppfyller villkoren för rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Höjningen är tillfällig och gäller för tiden mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

Tips: Så överlever ditt företag Coronakrisen – lyssna på våra bästa tips i podden Business Hacks

Ersättningen i den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen höjs tillfälligt

Takbeloppet för de första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen höjs tillfälligt från 910 till 1 200 kronor per dag. Det innebär att den arbetssökande som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet, dvs. som har en månadsinkomst på 33 000 kronor, får en ersättning under de första 100 dagarna på ca 26 400 kr per månad till skillnad från dagens 20 020 kronor.

Detta innebär att den högsta möjliga dagpenningen i den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen höjs så att den som har en månadsinkomst på 33 000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 dagarna. Den högsta dagpenningen uppgår därmed till 1 200 kronor för dag 1–100, varefter det sker en avtrappning till 760 kronor per dag.

Höjningen är tillfällig och gäller för tiden mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

De sex karensdagarna slopas tillfälligt

Karensdagar kallas de första dagarna då du är arbetslös men är utan ersättning från en a-kassa. Normalt måste du ha varit arbetslös i sammanlagt sex vardagar innan du kan få någon ersättning.

I rådande situation bedömer regeringen att det är angeläget att man kan få ta del av sin ersättning utan karens. Det föreslås därför att karensvillkoret tillfälligt avskaffas och inte ska gälla för ansökningar om arbetslöshetsersättning som avser tidsperioden 30 mars 2020 till och med den 3 januari 2021. Tack vare att karensdagarna slopas kan den disponibla inkomsten öka med flera tusen kronor under den första månaden som arbetslös.

Ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag

En företagare har enligt nuvarande ordning rätt till arbetslöshetsersättning först när verksamheten definitivt har upphört. Företagaren behöver således avyttra företaget (eller sin del av det), avregistrera F-skatt och så vidare för att få ta del av arbetslöshetsersättning. Det finns även en möjlighet att lägga företaget vilande. I dessa fall kan en företagare anses vara arbetslös om det inte vidtas några åtgärder i verksamheten, och därför ha rätt till a-kassa.

Om företagaren efter en tid med arbetslöshetsersättning efter att den varit vilande återupptar verksamheten behöver det enligt dagens regler gå minst fem år, innan ett nytt uppehåll kan göras. I annat fall behöver företagaren helt skilja sig från verksamheten för att kunna få rätt till arbetslöshetsersättning.

Med anledning av coronaviruset ges en utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av femårsregeln. Regeringens förslag innebär att det vid prövning av rätten till ersättning ska bortses från de tillfällen då verksamheten lagts vilande under 2020. Detta ska gälla både vid prövning som görs under innevarande år men även eventuella prövningar i framtiden.

Så här hjälper Driva Eget dig att klara Corona-krisen – våra bästa guider och lösningar

Hitta nya kunder i Corona-krisen: I Facebook-gruppen ”Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder i Coronakrisen

Läs: Nytt krispaket för företagare – lättare att få a-kassa och stöd under Coronakrisen

Läs: Vi förklarar regeringens första Coronapaket för företagare – här är allt du behöver veta 

Läs: Så räddar du ditt företag från Coronaviruset – 12 avgörande steg

Vilka företagare kan använda korttidspermittering? Så här fungerar det.