<![CDATA[]]>

Hälften så många sjukskrivna med sju karensdagar

Camilla Björkman

Publicerades: 1 augusti, 2011

Antalet sjukskrivna egenföretagare har halverats sedan riksdagen införde sju karensdagar i småföretagarnas sjukförsäkring. ”Det är en större förändring än jag trodde” säger Elisabeth Thand Ringqvist på Företagarna.

Småföretagarna har inte råd att vara hemma sjuka, visar nya siffror som Ekot presenterar idag. Det senaste året har 16 000 företagare varit sjukskrivna. Samma period förra året var siffran 31 000.

Innan riksdagen införde sju karensdagar kunde företagare välja att ha en karensdag eller fler i sin sjukförsäkring.

Men den 1 juli 2010 bestämdes det att alla småföretagare ska ha minst sju karensdagar, samtidigt som snittet på småföretagarnas avgift till sjukförsäkringen sänktes med drygt 1 800 kronor om året.

Förslaget ledde till en läsarstorm på Driva-eget.se där småföretagarna menade att de inte kunde utnyttja sjukförsäkringen med de nya reglerna:

”Om jag är sjuk så är det de första värsta dagarna jag är hemma och sedan pallrar man sig iväg. Det går ju inte som företagare att vara längre sjuk. Jag tycker att det är diskriminering av en grupp i samhället. Ska det vara sju dagar skall alla ha detta!” skrev en läsare.

Elisabeth Thand Ringqvist, vd för organisationen Företagarna, är förvånad över den stora sänkningen av antalet sjukskrivna företagare.

– Det är en större förändring än jag trodde, säger hon till Ekot och vill se regeringen snarast komma med ett förslag där företagarna ska kunna välja färre karensdagar.

Catrin Mattsson, politiskt sakkunnig på näringsdepartementet, säger att regeringen kommer föreslå förändringar.

– Vi vill öka flexibiliteten så att man även ska kunna välja en karensdag men också att man ska kunna välja fler karensdagar för de som önskar det och då med en egenavgift som följer det val som företagaren väljer.