<![CDATA[]]>

”Sjuklöneansvaret är orättvist”

Camilla Björkman

Publicerades: 2 september, 2011

Fyra av fem småföretagare anser att sjuklöneansvaret är ett hinder för att anställa. Lika många oroar sig för att en anställd ska bli sjuk och att de ska stå med tunga kostnader för både sjuklön och ersättare.

Det visar en undersökning FöretagarFörbundet har gjort bland cirka 1 500 småföretagare med max nio anställda.

Idag ska arbetsgivaren från dag två till 14 i varje sjukperiod betala sjuklön till en anställd som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller rehabilitering. Sjuklönen ska motsvara 80 procent av de förmåner i anställningen som den anställde förlorar. Den första karensdagen försvinner efter upprepad sjukfrånvaro.

– Många småföretagare anser att sjuklöneansvaret är orättvist. De betalar idag höga sjukförsäkringsavgifter på medarbetarnas löner samtidigt som de till stor del ändå får bekosta själva när någon medarbetare blir sjuk, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Hon menar att sjuklöneansvaret påverkar småföretagarnas vilja att anställa personer med en lång sjukskrivningshistorik, som ju är de personer politikerna vill få in på arbetsmarknaden:

– Det är tydligt att sjuklöneansvaret av flera skäl måste avskaffas. I synnerhet för de minsta och mest sårbara företagen.

Driva Egets chefredaktör Anders Andersson kräver i sin blogg en ändring av sjuklöneansvaret hos småföretagare:

– Det är med rätta irriterade över att de ska behöva betala sjuklön under anställdas två första sjukveckor och vara oroliga för kostnader för både sjuklön och lön till den sjukes ersättare, skriver han här.

Nu har FöretagarFörbundet gjort en undersökning bland riksdagspartierna om sjuklöneansvaret. Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att det helt borde slopas för företag med upp till 10 anställda. Kristdemokraterna kan tänka sig en kraftig reducering och Centerpartiet diskuterar förkortning med en vecka.

Socialdemokraterna och Folkpartiet tycker däremot att arbetsgivaren ska ta ett visst ansvar för sjuklönen och man tittar på olika lösningar.

Exempel där småföretagaren har tvingats att betala sjuklön:

  • Rehabilitering av krockskada efter att kört rattonykter
  • Rehabilitering av att hoppat fallskärm på semestern
  • Rehabilitering av skada på annat jobb
  • Rehabilitering av icke-medicinsk skönhetsoperation.
  • Sjukskrivning ”vila och avstående från att umgås i sociala sammanhang” som innebär julshopping i London (godkänt av Försäkringskassan).
  • Sjukskrivning ”vila och utevistelse” som genomgången ”starta-eget-kurs”(godkänt av Försäkringskassan).
  • Upprepade sjukskrivningar för rökare på grund av luftrörsbesvär.

 Källa: FöretagarFörbundet