<![CDATA[]]>

Det här gäller med dina nya karensdagar

Camilla Björkman

Publicerades: 8 juni, 2010

Många egenföretagare är upprörda över ett brev från Försäkringskassan om att antalet karensdagar höjs till sju. Läs här om hur de nya reglerna fungera – och Anders Anderssons skarpa kritik här.

Fram till i somras har du som egenföretagare haft möjlighet att välja hur många karensdagar du vill ha – mellan 1 och 30 dagar.

Men från och med 1 juli tidigare i år ändrade Försäkringskassan reglerna efter ett beslut från regeringen. Du fick då en karenstid på minst sju dagar. Den nya regeln innebär att du som driver eget företag (enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag) får ersättning från Försäkringskassan först efter sju dagar. De första sju dagarna får du däremot själv stå för.

Många småföretagare är nu upprörda över att de inte själva får välja antal karensdagar och har hört av sig till Driva Eget med frågor.

”Om jag är sjuk så är det de första värsta dagarna jag är hemma och sedan pallrar man sig iväg. Det går ju inte som företagare att vara längre sjuk. Jag tycker att det är diskriminering av en grupp i samhället. Ska det vara sju dagar skall alla ha detta!” skriver en läsare.

Det som egentligen skett är att sjukförsäkringsavgiften har sänkts med 0,74 procentenheter – från 6,78 till 6,04 procent. Du som inte är sjuk särskilt ofta, vilket de flesta företagare faktiskt inte är, vinner alltså på ändringen.  Men  brevet från Försäkringskassan är  inte tillräckligt tydligt  och förklarar inte ordentligt vad som gäller

Det går att välja fler karensdagar (14, 30, 60 eller 90 dagar)  och få ytterligare sänkning av avgiften. Men det går inte att välja färre än sju dagar.

– Varje år är det 85 procent av företagarna som inte tar ut sjukpenning, trots att de betalar in till systemet. Denna avgiftssänkning innebär för en företagare med lägre inkomst 1 100 kr mindre per år och för en med genomsnittlig inkomst nästan 1 800 per år, förklarar Kent Ivarsson, sakkunnig  på Näringsdepartementet.

Vad gäller då för de 15 procenten som faktiskt är sjuka då och då?

– För dem som inte valt längre karenstid än sju dagar finns ett inbyggt högriskskydd. Det träder i kraft när man har varit sjuk vid fem tillfällen och i sammanlagt 21 dagar. Vid det sjätte sjukdomstillfället har företagaren inte längre någon karens utan får sjukpenning från Försäkringskassan direkt, säger Kent Ivarsson.

I korthet innebär förändringen det här:

  • Är du nästan aldrig sjuk vinner du på ändringen eftersom du får sänkt sjukförsäkringsavgift.
  • Är du sjuk två eller fler dagar i rad, vid upprepade tillfällen under året, från några dagar och upp till 21 dagar kan du förlora på ändringen under det året.
  • Är du sjuk mer än 21 dagar vid fem tillfällen kan du utnyttja högriskskyddet.