Nu hotar arbetslösheten tjänsteföretagen

Redaktionen

Publicerades: 10 februari, 2009

Nu närmar sig arbetslösheten även tjänsteföretagen. Almega räknar med att många tjänsteföretag snart måste avskeda personal när landets produktivitet går ned.

Almegas chefekonom Lena Hagman är mer negativ nu än för några veckor sedan:

– Jag befarar att företagen inte kommer att klara de ökade kostnaderna nu när produktionen faller så snabbt och produktiviteten också. Det talar för att det blir en mycket sämre sysselsättningsutveckling inom tjänstesektorn än jag trodde tidigare, säger hon till nyhetsbyrån Direkt.

Hon trodde tidigare att just kunskapsintensiva företag, som tidigare haft svårt att hitta kvalificerad personal, skulle vänta i det längsta med att göra sig av med sin personal. Så sent som i oktober var företagen mer optimistiska, enligt Konjunkturinstitutets kvartalsbarometer för fjärde kvartalet.

Enligt Lena Hagman fanns inget som då tydde på att nedgången skulle bli så stor. Men i november visade tjänsteproduktionsindexet en nedgång med hela 5,9 procent.

– Det tyder på att tillväxten i tjänstesektorn helt kan ha raderats ut för helåret 2008, säger hon.

Att konjunkturvändningen har skjutits fram och att även 2010 blir mycket svagt enligt de flesta prognosmakarnas bedömningar innebär att sysselsättningsutvecklingen inom tjänstesektorn blir svagare än om det blivit en kortare svacka.