<![CDATA[]]>

Småföretagare blir utan graviditetspenning

Camilla Björkman

Publicerades: 28 februari, 2011

En gravid företagare som inte kan arbeta på grund av fysiskt påfrestande arbete riskerar att bli utan graviditetspenning. Målaren Emma Karlén och frisören Anna Bengtsson är två småföretagare som blivit utan.

En anställd som måste sluta arbeta under graviditeten på grund av fysiskt påfrestande arbete kan få graviditetspenning (havandeskapspenning). En småföretagare med exakt samma jobb riskerar att bli utan.

– Obegripligt och diskriminerande, säger målaren Emma Karlén till DN.

När hon blev gravid i somras sa hennes läkare att fostret riskerade att ta skada av den färg, lösningsmedel och giftiga ämnen som bly som hon dagligen kommer i kontakt med. Därför ansökte hon om graviditetspenning (som förut hette havandeskapspenning).

Men i september avslog Försäkringskassan henne ansökan med motiveringen att hon som egenföretagare inte har rätt att stänga av sig själv från arbetet. Ett flertal turer med både Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket, den senare som anser att hon har rätt till ersättning, har inte gett något resultat. Idag står hon fortfarande utan pengar och har tvingats säga nej till flera uppdrag eftersom arbetete riskerar att skada barnet.

Frisörer i riskgruppen
Det är inte bara målare med eget företag som riskerar att bli utan pengar. Även yrkesgrupper som barnskötare, som har ett jobb med tunga lyft, och frisörer ligger i riskzonen. En som nekats ersättning är frisören Anna Bengtsson i Piteå. När hon var gravid för tre år sedan fick hon graviditetspenning. Idag är hon gravid på nytt – men har fått avslag när hon ansökt om ersättning på nytt.

– Jag blir jätteirriterad och förstår inte vad som har förändrats så mycket på tre år. Jag har samma ju jobb och reglerna är likadana, säger Anna Bengtsson till Piteå-tidningen.

Nu arbetar regeringen med en ny lag som ska ge alla samma rätt till graviditetspenning – såväl anställda som företagare. Tyvärr kan det dröja upp till ett år innan lagen träder i kraft.

Det här gäller idag:

  • Du har rätt till graviditetspenning om du har ett fysiskt påfrestande arbete och din arbetsförmåga på grund av graviditeten är nedsatt med minst en fjärdedel.
  • Graviditetspenningen ger dig knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst delat med 365. Du kan räkna ut hur mycket du får så här: Ta din sjukpenninggrundande inkomst. Multiplicera den med 0,97. Multiplicera igen med 0,8.Dela summan med 365. Resultatet är din ersättning per dag.
  • I Försäkringskassans information om graviditetspenning står ingenting om vad som gäller för företagare, utan det är upp till företagaren själv att ansöka och gå igenom en individuell prövning.