Elprisstöd och elräkningsakuten för företag – så mycket pengar kan du få

Josefin Wallin

Uppdaterades: 16 september, 2022
Publicerades: 19 september, 2022
Foto av: Adobe Stock

Skenande elpriser, elpriskompensation, elstöd och elräkningsakuten? Vad gäller? Hur påverkar det ditt företag – och hur mycket pengar kan du få?

Hjälp med dyra elkostnader även för företag

De höga elpriserna drabbar idag de svenska hushållen, speciellt i södra Sverige. Vintern spås bli dyr – mycket dyr. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna vill regeringen införa ett högkostnadsskydd för elpriserna. Men! Detta högkostnadsskydd ska inte enbart dedikeras till hushållen – utan också företagen.

Vad gäller för elprisstöd och elpriskompensation?

Kortfattat handlar det om att intäkter från överbelastningen i elnätet går tillbaka och kommer elkunderna tillgodo. Eller formulerat som flaskhalsintäkter som återförs. Regeringens mål är att hjälpa företag och hushåll att hantera situationen kring den rekorddyra elen.

Vill du läsa mer om elprisstöd och hur det praktiskt fungerar? Vart hämtas överskottet ifrån som blir underlag för stödsumman man kan använda? Vad är flaskhalsintäkter? Läs mer: Företag ska få del av elprisstöd: ”Kan bli tre gånger så högt som förra vintern”

– Vårt huvudfokus är att elkostnaderna ska ned. Regeringens förhoppning är att det aviserade högkostnadsskyddet för de som drabbas av höga elpriser, som omfattar sammanlagt upp till 90 miljarder kronor 2022 och 2023, kan börja betalas ut så snart som möjligt men för vissa kan det vara svårt att betala hela elräkningen på en gång. Därför är det viktigt att dessa kunder erbjuds en möjlighet att skjuta upp delar av betalningen, säger finansminister Mikael Damberg vid en pressträff.

Hur kommer högkostnadsskyddet se ut?

Högkostnadsskyddet ska träda i kraft så fort som möjligt

Regeringen svarar: ”Det är Svenska kraftnät som nu har till uppgift att ta föreslå på vilket sätt högkostnadsskyddet utformas och för Energimarknadsinspektionen att därefter godkänna. Exempelvis kan det ske genom åtgärder som bidrar till att sänka priserna, sänker nätavgifterna eller ger återbäring till elkunderna. Exakt format är ännu inte satt.”

Vad är elräkningsakuten?

”Regeringen vill införa en elräkningsakut för höga elräkningar”

8 september presenterade regeringen ett förslag om att de ska ge statliga lån till elbolagen. Detta möjliggör att elbolagen i sin tur ska kunna erbjuda exempelvis att sätta sin elräkning på avbetalning. Även denna möjlighet ska ges till företag, det rör sig alltså inte enbart om hushåll. Denna möjlighet kallas för elräkningsakuten – och är någonting man vill få till så snart som möjligt.

Trots elprisstöd – uppmaningen om buffert på 50 000 kronor

Kanske har du hört uttrycket som cirkulerat i media? Flera uttalanden från olika elbolag har handlat om att du som konsument ska se till att ha en buffert på omkring 50 000 kronor. Öronmärkta för att vara beredd inför vinterns elräkning.

Hur mycket pengar kan du få i elprisstöd?

Man talade först om en ersättning som var tre gånger så hög som den hushållen fick i fjol. Därefter uppskattade man den siffran till hela fem gånger så hög.

När regeringen svarar på frågan om exakt besked och utformning svarar de så här på sin webb:

”Den exakta utformningen behöver tas fram tillsammans med ansvariga myndigheter. Sammantaget kan högkostnadsskyddet komma att bli fem gånger så stort som elpriskompensationen som betalades ut den senaste vintern. Omfattningen är dock beroende på hur höga elpriserna blir framöver.”

”Högkostnadsskyddet kan komma att uppgå till närmare 90 miljarder kronor. Pengarna ska delas mellan hushåll och företag som drabbas av höga elpriser. Omfattningen av högkostnadsskyddet utreds av myndigheterna, och påverkas även av elprisutvecklingen.”

Läs mer: Nya bud – elprisstödet för hushåll och företag höjs ännu en gång!