Elstödet: Hushållen först men inga pengar innan jul – företagen får vänta?

Josefin Wallin

Publicerades: 4 december, 2022
Foto av: Adobe Stock

Elstödet har diskuterats flitigt i höst och vinter, men med all rätt. Inga pengar innan jul, ska verkligen utbetalningen ske i kontanter – och när kommer ditt elstöd? Vi vet!

Inga pengar innan jul

Regeringen har lagt ett förslag på hur elstödet ska betalas ut. Det här har varit en svår nöt att knäcka och man har också tagit Försäkringskassan till hjälp. Detta då man saknar egen kapacitet att administrera utbetalningarna. Vid riksdagsvalet underströk regeringen vikten av snabbt utbetalat elstöd. Något som många också anmärkt på när det utlovade stödet inte alls utbetalades i november. Istället ser vi nu att det inte tycks bli någon utbetalning innan jul, utan de första utbetalningarna beräknas istället att ske i februari 2023.

– För att stötta hushållen under den kommande svåra perioden med stor risk för höga elräkningar tar vi nu nästa steg för utbetalning av elstödet. För en familj i hus i elområde 4 med förbrukning på 20 000 kWh per år handlar det om ett stöd på närmare 16 000 kronor, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Läs: Budgetpropositionen 2023 – staten ska inte kompensera för alla prisökningar

Behöver extra tid för företagen

Svenska kraftnät har lämnat in en ansökan till Energimarknadsinspektionen för att få godkännande på den modell som gör det möjligt att betala ut flaskhalsintäkterna. Denna blev godkänd med tillägget att företag med stor förbrukning inte får stödet per automatik – utan behöver ansöka. Just för att stora företag som redan vidtagit åtgärder för att säkra sin kostnader inte ska bli tilldelat stödet per automatik. På ett sätt som blir orättvist mot övriga. Detta gör också att regeringen behöver extra tid för att se över hur reglerna för hur utbetalning till företag och organisationer ska se ut.

Du kan läsa mer om detta här: Elstöd (delvis) godkänt – så mycket får du!

Hushåll först – men företagen då?

Så, vad händer nu? Efter alla dessa turer kring elstöd, högkostnadsskydd och elräkningsakut. Jo, man remitterar nu ett förslag till en förordning från regeringen. Som man hoppas ska reglera administrationen av högkostnadsskyddet för hushållen. Detta i sin tur bör skynda på utbetalningen. Försäkringskassan är de som ska betala ut högkostnadsskyddet till hushållen, ett stöd som för många innebär många tusenlappar.

Därmed får företagen med andra ord vänta. Regeringen kommer strax lägga fram ett förslag på hur företag och organisationer ska kunna få del av högkostnadsskyddet. Vilket också gäller även för Sveriges föreningar. Hur det utvecklar sig kommer vi att följa upp.

Läs mer: Elprisstöd och elräkningsakuten för företag – så mycket pengar kan du få

Hur betalas elstödet ut?

Hur själva elstödet kommer att betalas ut undrar många. Der ser ut som utbetalningarna av elstödet kommer ske via utbetalningsavi. Fördelen är givetvis att stödet utbetalas snarast möjligt, men nackdelen är kontanthanteringen. När man väljer detta sätt gör att många hushåll riskerar att få flera tusen kronor i kontanter. Orsaken bakom är helt enkelt att Försäkringskassan inte har kontonummer till alla de som omfattas av stödet.